YrkesKompetens 2016

Projekttid: 02.06.15 31.12.16

Målgrupp

Projektets målgrupp utgörs av lärare, stöd- och handledningspersonal, pedagogisk utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande (både nuvarande och blivande), arbets- och näringslivet.

Beskrivning:

Projektets mål är att

  • Utveckla lärande-, undervisnings- och handledningsprocesserna samt att öka personalens kunnande om kompetensbaserad yrkesutbildning; öka personalens involverande i processerna vilket innebär att vi kommer att jobba med handledning av lärarna, nya lärarrollen och läroplanerna enligt Tutke2-processen
  • Utveckla moderna inlärningssätt som stöder flexibla lösningar genom att utgå från arbets- och näringslivets kompetenser och tillsammans med dem förverkliga kvalitativa inlärningsperioder ute på arbetsplatserna där inlärning i arbetet och yrkesprov ingår.
  • Lära oss att identifiera och erkänna redan existerande kunnande för att effektivera utbildningen processer kring erkännande av kunnande.
  • Uppdatera processer, handlednings- och informationsmaterial genom att utveckla informationspaket gällande kompetensbaserad yrkesutbildning, arrangera tematräffar och jippon tillsammans med studerande och lärare där arbetsplatser, lärare och studerande möts.
Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Optima, Folkhälsan Utbildning, Point College, Axxell, Inveon och Prakticum
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)