Vi gör tillsammans

Projekttid: 04.11.16 31.12.17

Målgrupp

• Studerande och examinander, lärare, utbildare, handlednings- och stödpersonal, ledningen, lokala, regionala och nationella samarbetsnätverk och samarbetsparter såsom arbetsplatser, myndigheter (social- och hälsovårdstjänster) och organisationer.

Beskrivning:

Projektets mål är att utveckla och testa modeller för hur vi i flexibla studie- och examensvägar stöder samhörigheten, delaktighet och gruppbildningen både i studierna och studielivet bland studerande och examinander. Vidare strävar vi efter att minska avbrott genom att utveckla och pilotera en modell som underlättar studerandes/examinanders hantering av den förändrade livssituation som studier innebär.

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Axxell, Inveon, Optima och Vamia
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)