Yrkeskunnig 2013-2014

Yrkeskunnig 2013-2014

Projekttid: 21.03.13 31.12.14

Målgrupp

Lärarna inom yrkesutbildningen i Österbotten

Beskrivning:

De centrala målen för utvecklingsverksamheten är:

 • Att vidareutveckla kompetenshanteringen inom YA! och Optima och på basen av tidigare erfarenheter finna smidigare sätt för kompetenskartläggningen. Gemensamt utveckla en systematisering av utvecklingssamtal. På basen av förda utvecklingssamtal och dokumentation från dem utarbetas ett system för personlig och teamvisa utbildnings- och utvecklingsplaner för personalen.
 • Att fortbilda personalen till att möta utmaningar i yrkeslärarrollen och i det allt mer digitaliserade samhället ge verktyg för planerad kompetensutveckling och positiv inställning till eget lärande och utveckling.

Följande resultat förväntas inom projektet:

 • Utformning av rutiner och underlag för utvecklingssamtal skapas i enlighet med ledningens i de olika organisationerna önskemål så att de på optimalt sätt betjänar de olika organisationerna.
 • Modeller för personliga och teamvisa utvecklingsplaner och rapporter tas fram och systematiseras.
 • Fortbildning kring den förändrade lärarrollen ordnas med avsikt att höja personalens kompetens att stöda studerandes livslånga lärande. Speciellt fokus sätts på att stöda självvärderingsprocessen hos de studerande.
 • Fortbildningstillfällen inom IKT ordnas
 • Skapa strategier för hantering av personalens kompetens samt rutiner för hur kompetensutveckling skall bli en naturlig del av skolans verksamhet och utveckling. Dessa görs på organisations-, enhets-, bransch-, teamnivå.
 • Förmännen utbildas i konsten att föra utvecklingssamtal

 

Kontaktperson:
 • YA!: Anci Söderlund, annchristine.soderlund@yrkeskakdemin.fi / Optima: Patrik Lindgren, patrik.lindgren@optimaedu.fi
Partner:
 • Optima
Finansiär:
 • Regionförvaltingsverket
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)