YrkesKunnig mentor 2014-15

Projekttid: 01.01.14 31.12.15

Beskrivning:

 Målsättning:

De centrala målen för utvecklingsverksamheten:

 • att öka kunnandet i coaching och handledning för att utveckla var och en studernades kompetens samt   kunna svara upp mot kraven på personlig studieväg och eventuella specialbehov
 • främja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt
 • öka kunnandet hos personalen i användning av IKT
 • ge nya verktyg för kompetensutveckling och positiv inställning till eget lärande och utveckling

 

Följande resultat förväntas inom projektet:

 • Läroanstalterna delar med sig av sina goda erfarenheter kring kompetenskartläggning, -hantering och -utveckling samt pedagogiska program.
 • Läroanstalternas pedagogiska syn uppdateras och sprids genom workshops. En skolvis plan för att befrämja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt utarbetas/uppdateras.
 • Skolvisa mentorer och/eller branschvisa mentorslärare (referensgrupper) utses för att sprida goda modeller för handlednig och utnyttjande av IKT i undervisningen.
 • Mentorerna eller mentorslärarna fortbildas dels genom att lära av varandra (mentorsträffar)
 • Fortbildning för läroanstaltens lärare sker i huvudsak genom mentorsmetoden, endera som enskild mentorering eller mentorering i teamvisa eller branschvisa grupper på 2-9 lärare.
 • Organisationerna skapar strategier för hanteringen av personalens kompetens samt rutiner för hur kompetensutveckling skall bli en naturlig del av organisationens/enhetens/branschens/teamets verksamhet och utveckling.
 • Fortbildningen inom IKT kräver också en uppdatering av de enskilda läroanstalternas IKT-strategi/plan/program.
 • Genom mentorsmetoden sprids och implementeras kompetensen för en ny yrkesläraroll effektivt inom organisationerna.

 

Projektet ingår i Programmet Kunnig

Kontaktperson: YA!:
Anci Söderlund, annchristine.soderlund@yrkesakademin.fi

Kenneth Heimdahl, kenneth.heimdahl@yrkesakademin.fi

Optima: Patrik Lindgren, patrik.lindgren@optimaedu.fi

Point College: Susanne Karlsson, susanne.karlsson@pointcollege.fi

Inveon: Solveig Mickels, solveig.mickels@inveon.fi

Finansiär: Regionförvaltningsverket

Partners: Optima, Point College, Inveon

Startdatum: 1.1.2014

Slutdatum: 31.12.2015

 yaloggaOptima-logoinveon-logopoint-collage-logoOsaava-logoregionforvaltningsverket-logo

Partner:
 • Optima, Point College, Inveon
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)