Åtgärder på YA med anledning av statsrådets beslut 4.5.2020

Publicerad av NFO .

Enligt statsrådets nya riktlinjer är det från och med 14.5 möjligt att stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning i yrkesläroanstalterna, men rekommendationen är ändå att undervisningen ordnas som distansundervisning till terminens slut. Begränsningen på sammankomster med max 10 personer gäller fram till 31.5.

På YA följer vi rekommendationerna och fortsätter med distansundervisning fram till 31.5. Yrkesprov för avgående studerande kan ordnas på skolan för studerande som inte kan utföra dem på en arbetsplats. Vid yrkesprovet beaktas personantal (max 10 personer), säkerhetsavstånd och handhygien.

Ansvariga handledare och lärare i gemensamma examensdelar bjuder in studerande till handledningstillfällen för att bl.a stämma av läget med studierna, kartlägga behovet av stödundervisning och planera de fortsatta studierna i juni och efter sommaruppehållet. Speciallärare ges möjlighet att ge handledning och stöd i mindre grupper.

En gemensam virtuell dimission publiceras 29.5 kl. 14.00 på YAs YouTube kanal.

Angående skräddarsydda utbildningar, arbetskraftsutbildningar, väntar vi ännu på besked av ELY-centralen gällande närundervisningen.

Från och med 1.6  kommer vi att ha ”begränsad normal verksamhet” med beaktande av restriktionen på sammankomster med max 50 personer.

Vi fortsätter i huvudsak med distansundervisning ännu under juni månad fram till sommaruppehållet. Enstaka närundervisningstillfällen kan ändå ordnas, med prioritering på studerande som behöver kontaktundervisning efter distanslärandet eller mer praktisk övning inför yrkesprov. Vid all verksamhet är vi uppmärksamma på säkerhetsavståndet mellan personer, antalet närvarande och god handhygien.

Den internationella verksamheten är på paus till 31.7. Skolbyggnaderna, internaten och matbespisningarna vid enheterna i Vasa och Närpes är stängda till 31.7. Samma gäller även för cafeterian i Campus Kungsgården.

Vi hoppas att vi kan återgå till normal verksamhet från och med 1.8, och att vi kan välkomna våra nya studerande till skolan 3.8 och övriga studerande 4.8 som planerat. Vi följer med läget och ifall det ändrar under sommaren kommer nya anvisningar och information att ges ut till personalen och studerande före 1.8.


ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS