Välkommen tillbaka till närstudier fr.o.m 10.1.2022

Publicerad av Maria Nystrand .

Bästa studerande samt vårdnadshavare

Yrkesakademin i Österbotten inleder det nya årets verksamhet den 10:e januari 2022 med närundervisning på alla våra campus. Studerande uppmanas att kolla Wilma för att få mer information om schema över inplanerade studier. Ifall oklarheter angående studierna uppstår, så ombeds studerande att vara i kontakt med egen ansvarig handledare eller studieavsnittets lärare.

Läget med covid-19 i Österbotten är mycket oroande, risken för att bli smittad eller försatt i karantän är stor. Trots att vi gör allt för att kunna bedriva normal verksamhet, kan det bli lägen där vi för någon utbildnings del övergår till olika former av hybridverksamhet eller distanslärande. Från YA:s sida hoppas vi på förståelse för att ändringar i verksamheten kan komma med kort varsel.

Jag vill påminna dig om det allvarliga smittläget i Österbotten. Vi behöver tillsammans säkerställa tillräckligt med avstånd i lärsituationerna och vid vistelse i utrymmena. Håll dig till din branschs utrymmen och undvik onödiga besök till andra branschers utrymmen. Kom ihåg att ombesörja god handhygien och använda munskydd samt avstånd i YA:s utrymmen. Användningen av munskydd är en förutsättning för att kunna delta i studierna. Kan du inte använda munskydd av medicinska skäl så behövs ett läkarintyg för det eller så deltar du som studerande i studierna på annat sätt. Följ de reserverade branschvisa tiderna för lunch. För att säkerställa tillräckligt med avstånd under lunch kommer vid behov tillfälliga utrymmen att tas i bruk för lunchen. Flytta inte på stolarna från ett bord till ett annat i matsalen eller i de andra tillfälliga utrymmena för lunch. Undvik onödig vistelse i matsalen.

Vi ber dig följa med ditt hälsotillstånd och ge akt på symtom som kan kopplas till covid-19. Om du känner dig sjuk stannar du hemma, gör en symtombedömning via www.omaolo.fi och tar kontakt med skolhälsovården eller den egna hälsovårdscentralen för att få råd om fortsatta åtgärder. Informera samtidigt din AH om läget.

För att minska på eventuella möjligheter till spridning av covid-19 påminns studerande på nytt om att använda munskydd, följa anvisningar om god handhygien och att undvika närkontakt samt hålla avstånd.

Vasa 5:e januari 2022

Boris Ståhl

Rektor

Dear students and guardians,

The autumn semester at Vocational College of Ostrobothnia (YA) starts on January 10, 2022. We will start the year with regular on-campus teaching at all our campuses. Please check Wilma for more information on the schedule of your planned studies, and don’t hesitate to be in contact with your teacher if you have questions or concerns.

The Covid-19 situation in Ostrobothnia is very worrying right now, there is a big risk of becoming infected or quarantined. Although we do what we can to maintain and conduct normal activities at the school, situations may arise where we need to switch to different forms of hybrid or distance learning. Thank you for understanding that changes may arise at short notice.

We will need to work together to minimize the spread of infection:

  • Please ensure sufficient distance in classrooms and when moving around the premises.
  • Please stay in your education’s designated area, avoid unnecessary visits to other parts of the premises.
  • Remember to wash your hands often, or use a hand sanitizer.
  • Keep a safe distance to others in the premises.
  • Wear a mask. The use of a mask is a prerequisite for being able to participate in the studies. If you cannot use a mask for medical reasons, you will need to present a medical certificate or you may have to participate in the studies in other ways.
  • Note and follow the assigned lunch schedule for your group. Do not move the chairs from one table to another in the cafeteria or lunch area. Avoid spending unnecessary time in the cafeteria and lunch area.

Please monitor how you feel and pay attention to symptoms that can be linked to Covid-19. If you feel ill, stay at home, do an assessment of your symptoms at www.omaolo.fi and contact the student health service or your own health center for advice on further actions. Please also inform your teacher immediately about the situation.

Remember to wear a mask, wash and/or sanitize your hands, keep a distance and avoid close contact to others. We’ll get through this together!

Vaasa 5 January 2022

Boris Ståhl

Principal


ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS