Accessibility Tools

Utbildningsort


SYE inom lantbruksbranschen: Farmarmästare

SPECIALYRKESEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

Farmarmästarnas arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Farmarmästare som avlagt kompetensområdet för ledning av en pälsfarm arbetar oftast som självständiga företagare på en egen pälsfarm. De kan också arbeta i förmans-, expert-, representations- eller rådgivningsuppgifter.

De följer med utvecklingen och de internationella marknadsutsikterna inom branschen samt bedömer hur de påverkar den egna produktionen. De har ett gott kunnande ifråga om faktorer som påverkar farmens lönsamhet, djurens fertilitet, hälsa och skinnkvalitet.

De planerar, utvärderar och utvecklar pälsfarmens avelsverksamhet. De har omsorg om produktionsmiljön, djurens välmående och hälsa samt utvecklar pälsfarmen så att djurens välmående främjas.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Innehåll:
Obligatoriska examensdelar (om du avlägger hela examen):

  • utveckling av avelsverksamheten på en pälsfarm, 60 kp
  • utveckling av en pälsfarm och främjande av pälsdjurens välmående, 60 kp

Exempel på valbara examensdelar:

  • arbeta som förman på en lantgård, 60 kp
  • verksamhet som arbetsgivare inom lantbruksbranschen, 60 kp
  • optimering av utfodringen av pälsdjur, 40 kp

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Ansökan


Du kan inleda studierna enligt din personliga utvecklingsplan för kunnande.

Alla sökande kallas till en inträdesintervju. Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du också till ett språktest.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: B1.1 |  Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntlig färd.: B1.1

Kostnader
530 €

Kontakter

  • Nina Vide, tfn 050-407 0058, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kompetensområden


Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.