Accessibility Tools

Utbildningsort


YE inom skogsbranschen: Skogsmaskinsförare

YRKESEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN (150 KP)

Skogsmaskinsföraren behärskar arbetsfaserna vid arbete med en skördare, skotare eller skogsförbättringsmaskin och utnyttjar mångsidigt maskinens informationssystem. Hen kan köra, förflytta och hantera skogsmaskinen som hen använder och sörjer för miljöaspekterna och säkerhetsfaktorerna i olika förhållanden enligt lagstiftningen.

Hen arbetar som förare antingen som företagare eller som anställd vid ett företag. Skördarföraren utför olika typer av uppgifter inom maskinell drivning. Skotarföraren utför uppgifter inom skotning i behandlad skog. Föraren av en skogsförbättringsmaskin utför uppgifter inom maskinell skogsförbättring, dikning samt byggande och underhåll av skogsbilvägar. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Yrkesexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, skogsmaskinsförare omfattar 150 kompetenspoäng (kp).

Examen består av två obligatoriska examensdelar (50 kp) och valbara examensdelar I (70 kp) samt valbara examensdelar II (30 kp) där kraven på yrkesskicklighet finns.
Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord. 

Obligatoriska examensdelar:

 • Arbete inom skogsbranschen, 20 kp
 • Skötsel av ekonomiskogar, 30 kp.

Valbara examensdelar I:

 • Arbete med skördare, 70 kp
 • Arbete med skotare, 70 kp
 • Arbete med en skogsförbättringsmaskin, 70 kp.

Valbara examensdelar II:

 • Arbete med energidrivare, 30 kp
 • Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen, 10 kp
 • Utnyttjande av en skogsmaskins informationssystem och felsökning, 30 kp
 • Maskinella skogsvårdsarbeten, 30 kp
 • Flyttransport av en arbetsmaskin, 20 kp
 • Examensdel från ett annat kompetensområde i yrkesexamen inom skogsbranschen, 20-30 kp
 • Examensdel eller -delar från en yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen, 10-30 kp.

Läs mer om examen

Vägen till examen

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. 

Ansökan


Ansökan stängd t.o.m. 30.04.2024

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från grundläggande utbildning (eller motsvarande kunskaper).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt-kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: Läsförståelse: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Kostnader
400 €

Kontakter

 • Vasa:
  Pernilla Lindholm, tfn 050-086 3671, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.