Fastighetsskötare

FASTIGHETSSKÖTARENS ARBETSUPPGIFTER

Fastighetsskötarna ansvarar för att tekniken i fastigheterna fungerar. De har kunskap om byggnader som helhet, känner till VVS- och elsystem och kan göra enklare justeringar, servicearbeten, reparationer och mätningar samt vid behov kalla på specialarbetskraft för mera krävande yrkesarbeten.

Fastighetsskötarna känner till byggnaders livscykel, de vet hur byggnader underhålls och hur man sköter utomhusområden. Den som avlagt grundexamen inom fastighetsservice har ett brett allmänt kunnande inom branschen och en mångsidig yrkesskicklighet.
Vad ingår i denna examen:

I grundexamen inom fastighetsservice, kompetensområdet för fastighetsskötare, ingår tre obligatoriska delar samt fyra valbara delar.

OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR:

 • Produktion av kundinriktad fastighetsservice
 • Allmän fastighetsskötsel och övervakning
 • Skötsel av VVS-system

VALBARA EXAMENSDELAR:

 • Underhåll av ventilationsaggregat
 • Bedömning av fastighetens funktionsduglighet
 • Användning av fastighetsautomation
 • Byggnadstekniska reparationsarbeten
 • Skötsel av utomhusområden
 • Hantering av maskiner
 • Underhåll av värme- och sanitetssystem
 • Sotning
 • Rengöring av ventilationssystem

VAR KAN DU ARBETA?

Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors-, skol- och industrifastigheter samt på sjukhus och i affärscenter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar och hur verksamheten organiseras. Arbetet utförs både inom den offentliga och privata sektorn, t.ex. i fastighetsbolag och fastighetsserviceföretag.

Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav och önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN?

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina erfarenheter som du har från tidigare och detta jämför vi med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga din eamen.
Den förberedande utbildningen är planerad så, att den förstärker studerandes kunnande inför de fristående examenstillfällena som är en förutsättning för att erhålla examen.

STUDIERNA ÄR INDELADE I TRE DELAR:

 1. Närstudier (kursdagar vid enheten)
 2. Distansstudier (uppgifter som utförs på egen tid)
 3. Inlärning i arbete vid företag och organisationer inom branschen (kan utföras i din hemkommun)

Utbildningen pågår ca 1,5 – 2 år beroende på dina förkunskaper.

Du kan studera antingen på läroavtal eller som en fristående examen.

PLATS

Utbildningen utgår från Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa
Kungsgårdsvägen 30A, Vasa

 

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Ansökan till läroavtalsutbildning görs via din närmaste läroavtalsbyrå.

Vill du veta mer om utbildningen och/eller ansökan kontakta:

Utbildare Jan Hjort tfn 044-750 31 41
Utbildningschef Kenneth Sundlin tfn 06-324 25 22 / 050-562 16 90

Uppdaterat:

måndag, 01 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h