Skip to main content

  • Uppdaterad: 17.11.2023

Verifiering av elektroniska betyg och intyg

Verifiera dokument med Atomi Validator-tjänsten

Yrkesakademin i Österbotten utfärdar betyg och intyg i elektronisk form genom Studyo Oy:s Atomi-tjänst. Det elektroniska dokumentets äkthet kan du kontrollera här i Atomi Validatorn.

Det elektroniska betygets äkthet kan du även kontrollera i olika externa tjänster, exempelvis följande: