Yrkesexamen för golvläggare

Yrkesexamen för golvläggare

FRISTÅENDE YRKESEXAMEN FÖR GOLVLÄGGARE

Nu erbjuder Yrkesakademin i Österbotten (YA) en unik utbildning i Svenskfinland: Yrkesexamen för golvläggare.

Utbildningen riktar sig främst till personer med arbetserfarenhet inom byggnadsbranschen, som vill fortbilda sig inom golvläggning, plattsättning och våtrumsarbeten.

Utbildningen sker som flerformsstudier, där tidigare erfarenhet och kunnande räknas till godo i utbildningen. Utbildningen sträcker sig över 2 år och är anpassad för personer i arbetslivet.  Närstudier endast enskilda dagar, kvällar och helger.

 

I yrkesexamen för golvläggare ingår en obligatorisk examensdel, minst en inriktningsdel och två valfria examensdelar.

Obligatorisk examensdel
  1. Golvläggarens allmänna färdigheter

Valfri examensdel, av minst en ska väljas beroende på inriktning
  2. Montering av beläggningar och beklädnader av plast
  3. Montering av parkettbeläggningar
  4. Montering av beläggningar och beklädnader av keramik och sten

Dessutom kan någon av följande valfria examensdelar väljas:
  5. Laminat och parkettarbeten
12. Reparation och renovering av parkett-och trägolv samt trapparbeten
14. Företagsamhet

I utbildningen ingår följande certifikat:

  • Första hjälp 1
  • Heta arbeten
  • Industrins arbetsäkerhetskort
  • Vtt-våtrumscertifikat för våtrumsmontörer

VÄG TILL EXAMEN:

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans ditt kunnande och dina erfarenheter som du har från tidigare. Detta jämför vi sedan med det kunnande som examen
kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur examen avläggs.

Du kan antingen avlägga examen direkt genom att delta i de olika examenstillfällena på en arbetsplats, eller så deltar du i den förberedande utbildningen för de olika examensdelarna och därefter genomför examenstillfällena.

Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och planeras utgående från dina behov. Närstudierna sker i huvudsak enskilda dagar, kvällar och helger. Omfattningen av närstudierna fastställs i den personliga examensplanen. Den förberande utbildningen, som också omfattar inlärning i arbete, pågår ungefär 2 år beroende på din personliga examensplan.

Du som har lång erfarenhet av branschen kan avlägga examen utan att delta i den förberedande utbildningen. Kontakta utbildaren för mer info.

VAD KOSTAR DET?

Utbildningen kostar 640 € + yrkesexamensavgift 58 €. Matkostnader och eventuella andra utgifter som studiematerial och litteratur tillkommer.

VAR ORDNAS UTBILDNINGEN?

Den förberedande utbildningen ordnas vid Campus Kungsgårdens nya och moderna utrymmen. Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

PLANERAT STARTDATUM

Startar januari 2017 sök genast!

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta

Utbildare Charles Söderman, tfn 050-502 55 57 eller
(Yrkesspecifika frågor kring studierna)

Vägledare Jaana Blomqvist, tfn 050-373 77 11 eller
(Allmänna frågor kring vuxenutbildning)

 

Uppdaterat:

måndag, 19 december 2016

suomeksi 30hineenglish 30h