Skip to main content

Internationella tjänster

Yrkesakademin i Österbotten (YA) har i över 15 års tid målmedvetet arbetat för att utveckla och integrera den internationella verksamheten inom hela organisationen.

Inom YA finns idag ett brett nätverk av internationella kontakter och många internationella projekt är anknutna till våra utbildningsområden. Vi erbjuder både studerande och personal möjlighet att nå sina mål i fråga om personlig utveckling, utbildning och arbete. 

YA erbjuder studerande UA-perioder eller kurser utomlands där de kan förvärva en del av den praktiska yrkesskickligheten som ingår i examen. Samtidigt erbjuds också unika möjligheter att förbättra nyckelkompetenser såsom problemlösning, kommunikation och samarbete, yrkesetik, initiativförmåga och företagsamhet, teknologi och informationsteknik samt aktivt medborgarskap.

Internationella mobilitetsperioder ger studerande möjlighet att lära sig och få förståelse för hur det internationella kunnandet inom den egna branschen ser ut utomlands samt att stärka språkfärdigheter och sociala kompetenser.

Intresserad av kompetenser med internationell touch?

Hemmainternationalisering genom virtuell inlärning av internationella färdigheter och kompetenser erbjuds från och med höstterminen 2020 genom två valbara delområden inom gemensamma examensdelar (1 kp + 1 kp).

Kurserna ”Samhälle och arbetsliv med internationell touch” (del 1 och del 2) rekommenderas för studerande som planerar genomföra en UA-period utomlands eller som är intresserade av en internationell arbetsmiljö.

Kurserna, som arrangeras via Teams, baserar sig på lärande i digital inlärningsmiljö och innehåller bl.a. föreläsningar, uppgifter, presentationer och språktest men även handledning i form av närstudietillfällen.

Hållbar internationalisering

YA:s internationella verksamhetsutveckling ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, tilltalande och miljömässigt hållbart. Internationella kontakter stärker kunskapen om YA både regionalt, nationellt och internationellt.

YA har sedan grundandet 2009 haft en tydlig målsättning för kunskapsutbyte, internationellt samarbete och mobilitet. Den årliga målsättningen för studerandemobiliteter utomlands är 8%.

År 2019 deltog 42 studeranden i långvariga mobilitetsperioden på minst 2 veckor (46 st. år 2018 och 35 st. år 2017). Pga Covid-19 pandemin hann endast en del av mobiliteterna genomföras år 2020, vilket innebar att endast 27 långa studerandemobiliteter genomfördes. Övriga 11 mobiliteter inplanerade till våren 2020 genomfördes inte. Dessutom kunde under hösten 2020 över tio av mobiliteterna inte realiseras.

De långvariga studerandemobiliteterna finansierades främst via programmet ERASMUS+ eller studerandes egen finansiering och syftet med mobiliteterna var utbildning på arbetsplats.

Personalen på internationellt utbyte

Personal inom yrkesutbildningen kan inom ramen för internationella mobilitetsperioder, i form av t.ex. jobbskuggning, studiebesök och/eller deltagande i utvecklingsprojekt, utveckla sin sakkunskap och bilda nätverk med europeiska kolleger.

Enligt YA:s strategi ska YA bl.a. satsa på personalens branschkunnande och främja studerandes sysselsättning genom att stärka deras personliga kompetenser samt stöda kontinuerligt lärande och inlärning i andra lärmiljöer.

Den årliga målsättningen för mobiliteter utomlands för personalens del är 15%. Från YA deltog 25 personer från personalen i långa mobiliteter (minst 5 dagar) 2019. Motsvarande antal 2018 var 32 personer.

Intresserad av att delta i internationella aktiviteter?

Studerande och personal inom YA som är intresserade av att stärka sina internationella kompetenser kan kontakta oss på internationella tjänster vid YA. Även internationella gäster (studerande/personal) samt organisationer kan kontakta oss för att få mer information och diskutera möjligheter:

Susanna Vestling, internationell koordinator: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Johanna Svedström-Söderman, projektplanerare: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Även de som har frågor gällande möjligheter och reserestriktioner i samband med t.ex. Covid-19 kan kontakta oss!

Läs våra studerandes bloggar från sin inlärning i arbetet utomlands: