Skip to main content

INFO OM LÄROAVTAL

Ung manlig person i en verkstadsmiljö

Vi är tillgängliga på läroavtalschatten varje onsdag kl 12-17.00!

Tel. 044-7503254
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tryck på Whatsapp knappen eller denna länk för att kontakta Marie-Louise!

 • En flexibel form av yrkesstudier där du jobbar, studerar och får lön!
 • Arbetsplatsen är din lärmiljö!
 • Du lär dig genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och med lärande i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller genom lärande via nätet.
 • Läroavtalet bygger på ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande men passar också egenföretagare.
 • Arbetsuppgifterna avgör om arbetsplatsen passar för ditt läroavtal
 • På arbetsplatsen får du handledning av din arbetsplatshandledare
 • Arbetsgivaren betalar dig lön enligt kollektivavtal
 • Din arbetstid ska vara i medeltal minst 25 timmar per vecka
 • Du ska vara minst 15 år för att inleda läroavtal

Blanketter

Kontaktuppgifter:

 • Läroavtalskoordinator:
  Marie-Louise Carp , tfn 044-750 32 54 
  e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Antagningskoordinator för kontinuerlig antagning (KA):
  Cecilia Becker, tfn 040-184 06 75
  e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


YA Läroavtalstjänster allmän e-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läroavtalsstuderande berättar:

Läroavtal i eget företag, frisör med hyrstol vid Salong Hår & Sånt i Närpes

JULIA RÖNNGÅRD, GRUNDEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET (MERKONOM), berättar:

“Läroavtalet har varit betydelsefullt på det viset att jag har kunnat jobba som vanligt under tiden jag studerat till merkonom. Jag har också lärt mig mera om företagande och inhämtat kunskap som jag har nytta av i mitt företag.

Att studera med läroavtal gjorde det möjligt för mig att studera och fortfarande arbeta heltid. Jag har inte behövt skära ner på arbetstiden för att genomföra praktikperioder, utan på egen hand med hjälp av min mentor har jag studerat det som behövts inför yrkesproven. Jag har varit en kväll per vecka i skolan. Det har visserligen krävts lite mera disciplin eftersom allt skolarbete ska göras efter avslutad arbetsdag, eller på helgerna, men vissa kurser har krävt mindre jobb och andra mer.”

Läroavtal vid VVS & Värmeteknik Vasa Ab  

JOHN VESTERGÅRD, GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK (RÖRMONTÖR)

”Jag valde läroavtal för att firman jag var på sommarjobb hos hade möjlighet att ta mig på läroavtal.

Bästa med läroavtal har varit de varierande arbetsuppgifterna.

Jag har lärt mig mycket, också sånt som jag kanske inte skulle ha haft möjlighet att lära mig vid skolan.

Då jag började på läroavtal var jag alltid med någon som visade mig hur jag skulle göra. Nu på senare tid har arbetsplatshandledaren först visat mig vilket arbete jag ska göra, sedan gör jag det själv och efteråt granskar han det”.

Anton studerar till florist via läroavtal!

Anton West från Monå i Nykarleby är 28 år och har sedan tidigare en utbildning inom textil- och beklädnadsbranschen. Nu studerar han till florist via läroavtal.

Läroavtalsstudier ledde till fortsatt arbetsavtal

För 19-åriga William Sundbäck från Solf har yrkesvalet varit klart sedan länge. Redan som praoelev i årskurs åtta visste han att maskin- och produktionsteknik var hans grej.

Skolcoachen finns nära till hands för alla i skolan

Catarina Ventin är i grunden sjukskötare, 41 år och bor i Korsholm. Hon är en fyrabarnsmor som studerar på läroavtal för att bli behörig i sitt nya jobb som skolcoach vid Gerby skola, Vasa.

Läs mera artiklar om studeranden som har gjort läroavtal


En grupp människor planerar med gula lappar i ett rum

Studerande – Arbetstagare

STUDERA MED LÄROAVTAL

Läroavtal är ett flexibelt sätt att studera och passar i många skeden i livet. Läroavtal är en möjlighet för dig som vill börja studera, men fungerar också smidigt för dig som redan studerar vid YA och vill avlägga en eller flera examensdelar med läroavtal. Längden på ett läroavtal kan vara alltifrån en månad till flera år.

STUDERA MED LÄROAVTAL

Innan läroavtalet inleds planerar vi studierna tillsammans med dig och din arbetsgivare. Vi utreder ditt kunnande från tidigare och utgående från det och examensgrunderna planerar vi det kunnande du behöver och på vilket sätt du kan nå det. Tillsammans gör vi en kartläggning av dina nuvarande arbetsuppgifter och ser vilka arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att uppnå det kunnande du behöver. Utgående från det planerar vi omfattningen av lärande i andra lärmiljöer - vid YA, genom distansstudier eller i virtuella miljöer.

I din personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) planerar vi tillsammans med dig och arbetsplatshandledaren dina studier. I PUK planerar vi vilken eller vilka examensdelar du ska avlägga och när du ska genomföra yrkesprov. Under yrkesprovet visar du att du har den yrkesskicklighet som krävs i en eller flera examensdelar.

UTBILDNINGAR

Alla YA:s utbildningar kan avläggas som läroavtal. Via denna länk kan du bekanta dig med YA:s utbildningsutbud.

Med läroavtal kan du avlägga en yrkesinriktad examen – en grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Du kan också avlägga en del av en examen eller ett kompetensområde som läroavtal.

Om du redan studerar vid YA kan du välja att genomföra en del av din examen som läroavtal. Kanske passar t.ex. ditt sommarjobb som läroavtal? Diskutera med din ansvariga handledare vid YA!

ANSÖKAN

Du ansöker elektroniskt via anmälningslänk som du hittar i samband med informationen kring våra utbildningar.

Här hittar du mer information om ansökan till YA:s utbildningar.

EKONOMI

 • Information om kostnader för utbildningar finns på www.yrkesakademin.fi under respektive utbildning.

 • Du betalar själv för t.ex. måltider och studiematerial.

 • Som ersättning för handledningen på arbetsplatsen kan YA betala utbildningsersättning åt arbetsgivaren.

 • Ifall du som studerande är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Via denna länk kommer du till TE-byrån.

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER

 • Du som läroavtalsstuderande kan ha rätt att ansöka om studiesociala förmåner om du har lönebortfall under de dagar du studerar i andra lärmiljöer än på din arbetsplats, t.ex. vid YA. Observera att du tillsammans med din lärare ska ha överenskommit om datum för dessa dagar i PUK.
 • De studiesociala förmånerna består av dagpenning, familjebidrag, inkvarteringsersättning samt reseersättning.Observera att du endast kan få reseersättning för en dag tur/retur per vecka och att det förutsätter att din resväg är minst 10 km (7 km om studerande omfattas av utvidgad läroplikt) i en riktning från hemmet/din arbetsplats till lärmiljön (t.ex. YA).
 • Du som studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om du för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.
 • Du får ett beslut om rätten att ansöka om studiesociala förmåner då du inleder dina studier.
 • Ansökan om studiesociala förmåner ska göras inom 90 dagar efter att studier i andra lärmiljöer än på arbetsplatsen har genomförts. Flera ansökningar om studiesociala förmåner kan göras inom samma läroavtal
 • Ansökan görs via Wilma

De studiesociala förmånerna:

Dagpenning  15 euro/dag som ersättning för inkomstbortfall

Familjebidrag 15 + 17 = 32 euro/dag om du har minderåriga barn att försörja 

Inkvarteringsersättning 8 euro/dag om du har studier i lärmiljöer utanför din hemkommun eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns och studierna kräver övernattning

Reseersättning för en dag tur/retur per vecka om resvägen är minst 10 km (7 km om studerande omfattas av utvidgad läroplikt) i en riktning från hemmet/din arbetsplats till lärmiljön (t.ex. YA). Av särskilda skäl kan reseersättning betalas dagligen, om den studerande bor hemma. Om den studerande får ersättning för dagliga resekostnader, har hen inte rätt till inkvarteringsersättning.

två personer serverar i baren kunder

Arbetsgivare

Läroavtal - ett smidigt sätt att rekrytera och få behörig personal!

Med ett läroavtal kan du utbilda din personal eller din nyanställda för just de arbetsuppgifter som du som arbetsgivare har behov av.

Behovet av arbetskraft varierar och det kan vara utmanande att snabbt hitta de kunniga yrkesmänniskor som behövs. Då är läroavtal ett smidigt sätt att möta det behov som finns.

Genom att avlägga en examen eller en del av examen med läroavtal kan din personal eller nyanställda höja sin kompetens till rätt nivå – genom handledlett lärande på arbetsplatsen.

ARBETSTAGARE MED LÄROAVTAL

Läroavtal är ett studiesätt där du lär dig genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och med lärande i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller genom lärande via nätet.

Ett läroavtal grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal eller tjänsteförhållande mellan en arbetstagare som fyllt 15 år och dig som arbetsgivare. Arbetstiden per vecka ska vara minst 25 timmar.  Läroavtal är också möjligt för dig som företagare i ditt eget företag.

En förutsättning för att läroavtal ska kunna ingås är att YA och du som arbetsgivare skriftligen avtalar om det. Arbetsuppgifterna kartläggs också tillsammans med YA före läroavtalet inleds.  Detta för att säkra att arbetsuppgifterna motsvarar innehållet i den examen eller den del av en examen som du tillsammans med arbetstagaren strävar till.

På arbetsplatsen ska det också finnas tillräcklig produktions- och serviceverksamhet och behövliga arbetsredskap. Som arbetsgivare ska du utse en ansvarig arbetsplatshandledare vars uppgift är att handleda och stöda den studerande. Arbetsplatshandledaren behöver därför vara kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet

EKONOMI

Information om kostnader för utbildningar finns på www.yrkesakademin.fi under respektive utbildning.

Studerande betalar själv för t.ex. måltider och studiematerial.

Ifall personen är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan du som arbetsgivare ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Den arbetslösas egen arbetskraftsrådgivare på TE-byrån ger ytterligare information om möjligheten att få lönesubvention. Länk till Länk till TE-byrån.

Arbetsgivaren är skyldig att betala en arbetstagare med läroavtal åtminstone lön enligt kollektivavtal. Ifall inget kollektivavtal finns, ska en skälig ersättning betalas. Som arbetsgivare kommer du överens med din arbetstagare innan läroavtal börjar huruvida lön utbetalas under den tid arbetstagaren deltar i lärande i YA:s lärmiljöer eller deltar i yrkesprov.

Som en ersättning för handledningen på arbetsplatsen kan YA betala utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningens storlek avgörs från fall till fall beroende på behovet av handledning

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER

 • Om studerande med läroavtal har lönebortfall under de dagar de studerar i andra lärmiljöer än på arbetsplatsen, tex. vid YA, kan de ansöka om studiesociala förmåner från YA.

De studiesociala förmånerna:

Dagpenning  15 euro/dag som ersättning för inkomstbortfall

Familjebidrag 15 + 17 = 32 euro/dag om studerande har minderåriga barn att försörja 

Inkvarteringsersättning 8 euro/dag om studerande har studier i lärmiljöer utanför sin hemkommun eller den kommun där arbetsplatsen finns och studierna kräver övernattning

Reseersättning för en dag tur/retur per vecka om resvägen är minst 10 km (7 km om studerande omfattas av utvidgad läroplikt) i en riktning från hemmet/din arbetsplats till lärmiljön (t.ex. YA). Av särskilda skäl kan reseersättning betalas dagligen, om den studerande bor hemma. Om den studerande får ersättning för dagliga resekostnader, har hen inte rätt till inkvarteringsersättning.

En man skruvar fast plankor i ett stockhus

Företagare

Läroavtal för dig som företagare – stärk ditt kunnande och företagande!

Har du som företagare behov av att stärka din yrkeskompetens? Vill du bredda ditt kunnande inom specifika delar av din verksamhet?

Saknar du examen inom din bransch? Eller önskar du bygga på kunskapen om företagande?  

Ibland uppstår tillfällen när du som företagare behöver hjälp med att handla effektivare. Hittar du själv de rätta lösningarna eller är du tvungen att kontakta sakkunniga som fakturerar för sina tjänster?

FÖRETAGARE MED LÄROAVTAL

Läroavtal för företagare gör det möjligt att både smidigt och förmånligt höja nivån på det egna kunnandet. Under hela läroavtalet har du en erfaren mentor som handleder dig.  YA erbjuder olika grundexamen, yrkes- och specialexamen som läroavtal för företagare, såväl inom yrkesbranscherna som inom företagsamhets- och ledarskapsområdena. Du kan också välja att avlägga endast en del av en examen, om det är ett specifikt kunnande du saknar.

Att bygga på och stärka ditt kunnande inom verksamhetsområdet eller företagandet underlättar din vardag som företagare. Bland annat sjunker kostnaderna när du längre inte behöver anlita experter utifrån.

Vad innebär läroavtal för dig som företagare?

Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. För en företagare sker lärandet i det egna företaget. Arbetsuppgifterna ska motsvara innehållet i den examen eller den del av en examen som avläggs. På arbetsplatsen ska finnas tillräcklig produktions- och serviceverksamhet, behövliga arbetsredskap samt personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Lärandet i det egna företaget stöds av en utsedd MENTOR.

Mentorns uppgift är att handleda och stöda den studerande, och måste därför vara kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet. Mentorn kan vara anställd i företaget, komma från en annan arbetsplats, själv vara företagare, vara någon som överlämnar sitt företag genom försäljning eller generationsväxling eller i övrigt vara lämplig för uppgiften. Om mentorn inte kommer från den studerandes egna företag kan YA betala utbildningsersättning som ersättning för handledningen. Ersättningens storlek avgörs från fall till fall beroende på behovet av handledning.

Läroavtal innebär att du lär dig genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och med lärande i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller genom lärande via nätet. Arbetstiden per vecka för en studerande i läroavtalsutbildning ska i genomsnitt vara minst 25 timmar.

Som företagare behöver du:

 • ha anmält skattemyndigheterna att företagsverksamheten har inletts
 • ett FO-nummer
 • ett i förskottsuppbördsregistret och/eller i mervärdesskatteregistret registrerat företag
 • betalar pensionsförsäkring för företagare (FöPL)

EKONOMI

Information om kostnader för utbildningar finns på www.yrkesakademin.fi under respektive utbildning.

Studerande betalar själv för t.ex. måltider och studiematerial.

Yrkes- eller specialyrkesexamen avläggs mot en kostnad. Information om kostnader för utbildningar finns på www.yrkesakademin.fi, under respektive utbildning.

 

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER

 • Du som läroavtalsstuderande kan ha rätt att ansöka om studiesociala förmåner om du har lönebortfall under de dagar du studerar i andra lärmiljöer än på din arbetsplats, t.ex. vid YA. Observera att du tillsammans med din lärare ska ha överenskommit om datum för dessa dagar i PUK.
 • De studiesociala förmånerna består av dagpenning, familjebidrag, inkvarteringsersättning samt reseersättning.Observera att du endast kan få reseersättning för en dag tur/retur per vecka och att det förutsätter att din resväg är minst 10 km (7 km om studerande omfattas av utvidgad läroplikt) i en riktning från hemmet/din arbetsplats till lärmiljön (t.ex. YA).
 • Du som studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om du för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.
 • Du får ett beslut om rätten att ansöka om studiesociala förmåner då du inleder dina studier.
 • Ansökan om studiesociala förmåner ska göras inom 90 dagar efter att studier i andra lärmiljöer än på arbetsplatsen har genomförts. Flera ansökningar om studiesociala förmåner kan göras inom samma läroavtal
 • Ansökan görs via Wilma

De studiesociala förmånerna:

Dagpenning  15 euro/dag som ersättning för inkomstbortfall

Familjebidrag 15 + 17 = 32 euro/dag om du har minderåriga barn att försörja 

Inkvarteringsersättning 8 euro/dag om du har studier i lärmiljöer utanför din hemkommun eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns och studierna kräver övernattning

Reseersättning för en dag tur/retur per vecka om resvägen är minst 10 km (7 km om studerande omfattas av utvidgad läroplikt) i en riktning från hemmet/din arbetsplats till lärmiljön (t.ex. YA). Av särskilda skäl kan reseersättning betalas dagligen, om den studerande bor hemma. Om den studerande får ersättning för dagliga resekostnader, har hen inte rätt till inkvarteringsersättning.

Ofta frågat om läroavtal

Vad kan jag studera på läroavtal?

Med ett läroavtal kan du avlägga en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen. Yrkeshögskole- eller universitetsexamen är inte möjliga som läroavtalsutbildning.

Finns det någon åldersgräns för att studera på läroavtal?

Du måste vara minst 15 år gammal samt ha genomfört grundläggande utbildning (eller motsvarande). Det finns ingen övre åldersgräns.

Vilka arbetstider gäller under ett läroavtal?

Din arbetstid utgår ifrån branschens kollektivavtal och kan vara både dag-, skiftes- och helgarbete. Arbetstiden måste vara minst 25 timmar i veckan.

Hur länge kan ett läroavtal pågå?

Läroavtalstiden planeras i din individuella utvecklingsplan för kunnande. Tiden baseras bl.a. på tidigare kunnande, din studietakt och målsättning men som riktlinje kan du utgå ifrån

 • 2 - 3 år för en grundexamen
 • 1½ - 2 år för en yrkes- eller specialyrkesexamen
 • delexamen från 1 månad och framåt
När kan ett läroavtal börja?

Ett läroavtal kan starta när som helst under året, enligt ditt och din arbetsgivares behov.

Var hittar jag en läroavtalsplats?

Du ska själv hitta en lämplig arbetsplats eller diskutera med nuvarande arbetsgivare om möjligheten till läroavtal. En företagare kan också studera med läroavtal inom eget företag.

Hur söker jag jobb om jag är intresserad av läroavtal?

Du söker jobb på samma sätt som du skulle söka ett vanligt jobb. Lediga jobb finns utannonserade bland annat på TE-byråns (arbets- och näringsbyrå) webbplats http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html. Läroavtal är också möjligt inom familjeföretag, vid generationsväxling eller sommarjobb.

Vilken ersättning får arbetsgivaren under läroavtalet?

En mindre utbildningsersättning kan utbetalas till arbetsgivaren om läroavtalet beräknas medföra kostnader för arbetsgivaren. Utbildningsersättningen kommer YA och arbetsgivaren tillsammans överens om.

Kan en arbetsgivare ansöka om lönestöd från TE-byrån för att anställa mig på läroavtal?

En arbetsgivare kan söka om lönebidrag från lokala TE-byrån om de planerar anställa en arbetslös arbetssökande som läroavtalsstuderande.

Kan jag arbeta ensam när jag är läroavtalsstuderande?

Arbetsgivaren utvärderar ditt kunnande och beslutar därefter om arbetsuppgifterna baserat på den. En kunnig och erfaren arbetstagare som studerar på läroavtal kan utföra uppgifterna mera självständigt vartefter studierna fortskrider.

Arbetsplatshandledaren behöver dock finnas tillgänglig för dig som arbetstagare. Arbetsplatshandledaren bör ha tillräcklig och relevant arbetserfarenhet och/eller utbildning för att kunna stöda dig i din lärprocess. YA erbjuder kurser i att handleda studerande på arbetsplatser, som din arbetsplatshandledare vid behov kan ta del.

Hur ofta kommer jag att studera vid YA under mitt läroavtal?

Antalet studietillfällen beror på utbildningens mål och din personliga utvecklingsplan för kunnande. Under ett läroavtal sker merparten av lärandet på arbetsplatsen men det kan finnas tillfällen där du enligt plan deltar i undervisning på YA.

Kan jag studera på YA under sommarmånaderna?

Under juli månad håller YA:s enheter stängt, men egna studier kan vara möjligt och sker då enligt överenskommelse med lärare.

Har jag rätt till ett studiekort eller FPA:s studiesociala förmåner under mitt läroavtal?

Under ett läroavtal är du i anställningsförhållande och får lön och därför har du inte rätt till studierabatter eller FPA:s studiesociala förmåner.

Kan jag studera flera gånger på läroavtal?

Ja det kan du. Yrkeskunnandet kan du utveckla genom att först studera till en grundexamen och senare fortsätta med en yrkes- eller specialyrkesexamen. Genom ett läroavtal kan du också påbörja studier inom ett helt nytt område eller också avsluta tidigare studier som lämnat på hälft.

Du kan inte samtidigt studera vid två yrkesutbildare, eller för två examina inom yrkesutbildningen. Du kan dock studera på en yrkeshögskola eller universitet samtidigt som du har ett läroavtal.

Är det möjligt att ha ett läroavtal utomlands?

JA, förutsatt att minimikraven i ett finländskt läroavtal är uppfyllda; dvs

 • Du ska vara minst 15 år
 • Din arbetstid ska vara i medeltal minst 25 timmar per vecka
 • Du behöver hitta en arbetsgivare
  och ingå ett arbetsavtal med kollektivavtalsenlig lön och arbetsuppgifter som uppfyller kraven för ditt läroavtal
 • På arbetsplatsen behöver finnas en arbetsplatshandledare som kan ge handledning

Om du funderar på en läroavtalsperiod utomlands:

 1. Du hittar viktig information och många bra tips på www.vet-ear.eu
 2. Håll utkik på Wilma anslagstavlan efter info-tillfällen under hösten på YA
 3. Kontakta Marie-Louise och Cecilia på YA:s läroavtalstjänster, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Måste man vara arbetslös för att få ett läroavtal?

Ett läroavtal kräver inte arbetslöshet. Observera dock att om du är arbetslös arbetssökande och din arbetsgivare vill ansöka om lönestöd från TE-byrån under ditt läroavtal får anställningsförhållandet inte inledas före beslutet om lönestöd fåtts från TE-byrån, dvs. arbetslöshet är en förutsättning för lönestöd. Lönestödet söker arbetsgivaren själv från TE-byrån.

Hurudan behöver läroavtalsplatsen vara?

Arbetsuppgifterna måste vara lämpliga och tillräckligt mångsidiga så att du som studerande kan nå det kunnande som krävs för din examen. Detta kan vara möjligt både inom små, medelstora och stora företag/arbetsgivare samt inom både privata och offentliga sektorn. Arbetsgivaren kan också vara en stiftelse eller förening. Som företagare kan du också studera med ett läroavtal i ditt eget företag. Kontaktpersonerna för läroavtal vid YA bedömer arbetsplatsens lämplighet innan ett läroavtal startar.

Vem kontaktar jag vid frågor om läroavtal?

Du eller din arbetsgivare är välkomna att kontakta YA:s läroavtalskoordinator eller branschens kontaktperson.

Får jag lön under ett läroavtal?

Arbetsgivaren betalar dig kollektivavtalsenlig lön under läroavtalet. Ta reda på vilket kollektivavtal som gäller, läs mera om kollektivavtal på www.finlex.fi. Lön- och reseersättning för studietillfällen i andra lärmiljöer än arbetsplatsen avtalas separat när läroavtalet ingås.

Vad ska jag göra om jag inte får lön under planerade studier i t.ex. YA:s miljö?

Om din arbetsgivare inte betalar lön och reseersättning för dessa dagar kan du ansöka om studiesociala förmåner från YA. Du kan då ha rätt att söka dagpenning om 15 € / dag, familjebidrag på 17 € / dag om du är vårdnadshavare till barn under 18 år samt rese- och inkvarteringsersättning. Du får ett skilt beslut om din möjlighet att söka studiesociala förmåner. Med beslutet följer också ansökningsinstruktioner.

Kan jag få rese- och inkvarteringsersättning?

Om du inte får reseersättning från din arbetsgivare, och avståndet från ditt hem/din arbetsplats till YA är mer än 10 km i en riktning, kan du söka om reseersättning. Reseersättning utbetalas enligt billigaste färdmedel. Du har rätt till reseersättning för en tur/retur per vecka. Om studierna i YA:s miljö kräver övernattning kan du söka inkvarteringsersättning om 8 € / dag.

Kan ett läroavtal hävas?

Ett läroavtal kan av parterna ensidigt hävas under prövotid.  Efter prövotiden kan läroavtalet avslutas genom ömsesidig överenskommelse eller ensidigt av arbetsgivaren eller den studerande arbetstagaren enligt grunder angivna i arbetstidslagen.

Är det möjligt att byta arbetsplats under ett läroavtal?

Ja, men bytet kräver uppsägning av pågående läroavtal och ingående av ett nytt läroavtal med den nya arbetsgivaren. Observera dock att ett tidsbegränsat anställningsavtal inte vanligen kan sägas upp ensidigt efter prövotidens utgång, utan en uppsägning måste överenskommas tillsammans med arbetsgivaren.

Tar YA hänsyn till mina tidigare studier och arbetserfarenhet när vi planerar mitt läroavtal?

I början av dina studier gör vi tillsammans upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) som tar hänsyn dina tidigare erfarenheter (utbildning, arbetslivserfarenhet och andra färdigheter). Detta kan påverka dina studiers innehåll och varaktighet.

Hur mycket kostar min läroavtalsutbildning?

En grundexamen är kostnadsfri medan för en yrkes- eller specialyrkesexamen tillkommer studieavgifter. Dessa finns listade under varje utbildning. Kostnaderna för läromedel, inköp av verktyg och olika tillståndskort betalas av studerande eller arbetsgivaren.

Ger en examen som jag nått genom ett läroavtal behörighet till fortsatta studier?

Ja, din examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Vem stöder mig i mina läroavtalsstudier?

Arbetsgivaren utser en motiverad och engagerad arbetsplatshandledare på arbetsplatsen till dig. Tillsammans med hen kommer du att planera och utvärdera lärandet på arbetsplatsen, och hen introducerar dig också i arbetsuppgifterna. Arbetsplatshandledaren är din handledare, med stöd av andra i arbetsgemenskapen på arbetsplatsen.

Vid YA får du också en handledare som vägleder och stöder dig i din process att genomföra studierna.

Har jag rätt till gratis skolmåltider under studietillfällen på YA?

Som arbetstagare har du inte rätt till gratis lunch, utan du kan äta på YA:s matställen på egen bekostnad eller egen medhavd mat.

Hur organiseras min hälsovård?

Som arbetstagare omfattas du av din arbetsgivares företagshälsovård.