Skip to main content

Arbetsplatshandledare och bedömare inom yrkesutbildningen

Utbildningen har som mål att introducera arbetsplatshandledaren i planeringen, genomförandet och i bedömning av kunnandet av lärande i arbetslivet.

Utbildning 2024

Kom med på avgiftsfri utbildning för arbetsplatshandledare som handleder och bedömer studerande under utbildnings- eller läroavtal i yrkesutbildningen.

Arbetsplatshandledaren introducerar, handleder och bedömer studerande, men lär sig också själv. Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.

Innehåll i utbildningen:

Planering

 • PUK och examensgrunderna styr planeringen
 • arbetsplatshandledaren introducerar och handleder

Lärande i arbetslivet

 • handledning och planering av yrkesprov
 • respons på hur kunnandet utvecklas
 • planering av yrkesprov

Bedömning av kunnande

 • lyckas med bedömningen
 • bedömning av kunnande
 • beslut om bedömningen

Arbetsplatshandledar- och bedömarutbildning HÖSTEN 2024

Se utbildningsdatum längre ner på sidan eller tryck här.


Utbildningen sker genom handledda självstudier med uppgifter på webben samt inplanerade webdiskussioner i grupp. Totalt max 8h. Utbildningen förutsätter tillgång till dator med webbkamera och mikrofon. Efter utbildningen får deltagaren ett intyg.

Tillsammans skapar vi kompetens för arbetslivet!

Ge respons

Genom att ge respons utvecklar du utbildningens kvalitet.

Arbetsplatsens och företagens växlande kompetensbehov kan lösas i samarbete med utbildningsanordnaren. Utveckling av kunnande förbättrar branschens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft.

Därför vill vi lyssna in arbetsplatshandledares och företagsrepresentanters erfarenheter av det dagliga handledningsarbetet och samarbetet med utbildningsanordnaren. Enkäten för den nationella responsen skickas till alla arbetsplatser som haft studerande på utbildnings- eller läroavtal.

Arbetslivsrespons

Enkät skickas till arbetsplatser som haft studerande på läroavtal eller utbildningsavtal. Uppskattad svarstid är ca 5 minuter.

Frågorna berör kompanjonskap i vardagen: kundorienterad verksamhet, avtalsprocessen, handledning, stöd och kvalitet.

Resultaten från responsen används i uppföljning och utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen samt utgör grund för en del av anordnarnas finansiering.

Svarsresultaten sammanställs anonymt på utbildningsförvaltningens statistiktjänst vipunen.fi. Arbetsplatsspecifik respons gynnar utbildningsanordnaren

Två enkäter

ARBETSPLATSHANDLEDARENS ENKÄT:

Respons samlas av arbetsplatshandledare efter avslutad arbetsllivsperiod. Enkäten skickas till de ansvariga arbetsplatshandledare som anges i utbildnings- eller läroavtalet. Personen kan vid behov vidarebefordra enkäten till den person som i praktiken har deltagit mer i handledningen av den studerande. Utbildningsstyrelsen skickar enkäten.

ARBETSPLATSENS ENKÄT:

Enkäten skickas till arbetsgivarens representat två gånger i året. Utbildningsanordnaren skickar enkäten.

CHECKLISTA FÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET

Studerandes, arbetsplatshandledarens och lärarens checklista för lärande i arbetslivet stöder planeringen av lärandet, respons och karriärplanering för att nå de uppställda målen.

INTRODUKTION AV ARBETSPLATSHANDLEDARE

Listan innehåller saker som handledande lärande i arbetslivet, arbetsplatshandledaren och studerande behöver diskutera och komma överens om.

GUIDER OM BEDÖMNING AV KUNNANDE

I yrkesutbildning är kunnande om bedömning ett centralt kompetensområde för läraren. Dessutom behöver arbetsplatshandledare och andra representanter för arbetslivet kunnande om bedömning då dessa förutom att de deltar i handledningen också deltar i bedömningen av studerandes kunnande. 

ARBETSPLATSHANDLEDAR- OCH BEDÖMARUTBILDNING HÖSTEN 2024


Handel och service 1

Anmäl Dig senast 1.9.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i grundexamen och/eller specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 2.9.2024

 • Webbdiskussion 1:  9.9 2024 kl. 18:15-19:30
 • Webbdiskussion 2:  16.9 2024 kl. 18:15-19:30

Kontaktperson: Chatrine Antell,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044 750 3118

Handel och service 2

Anmäl Dig senast 3.11.2024

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i grundexamen och/eller specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 4.11.2024

 • Webbdiskussion 1:  11.11 2024 kl. 18:15-19:30
 • Webbdiskussion 2:  18.11 2024 kl. 18:15-19:30

Kontaktperson: Chatrine Antell,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044 750 3118

Social- och hälsovård 1

Anmäl Dig senast 3.9.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen, Närvårdare.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 4.9.2024

Välkommen på introduktion till utbildningen: 10.9.2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 17.9.2024 kl. 14-16
 • Webbdiskussion 2: 24.9.2024 kl. 14-16

Kontaktperson: Tom Nyman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 750 31 87

Social- och hälsovård 2

Anmäl Dig senast 1.10.2024

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen, Närvårdare.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 2.10.2024

Välkommen på introduktion till utbildningen: 8.10.2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 22.10.2024 kl. 14-16
 • Webbdiskussion 2: 29.10.2024 kl. 14-16

Kontaktperson: Git Ruuhinen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 7503136

Social- och hälsovård 3

Anmäl Dig senast 5.11.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen, Närvårdare.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 6.11.2024

Välkommen på introduktion till utbildningen: 12.11.2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 19.11. 2024 kl. 14-16
 • Webbdiskussion 2: 26.11.2024 kl. 14-16

Kontaktperson: Git Ruuhinen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 7503136

Kultur och fostran 1

Anmäl Dig senast 29.8.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i yrkesexamen och/eller specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 30.8.2024

Välkommen och introduktion till utbildningen: 5.9 2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 12.9 2024 kl. 15-16.30
 • Webbdiskussion 2: 19.9 2024 kl. 15-16.30

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 050 407 0054

Kultur och fostran 2

Anmäl Dig senast 24.10.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i yrkesexamen och/eller specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 25.10.2024.

Välkommen och introduktion till utbildningen: 31.10 2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 7.11 2024 kl. 15-16.30
 • Webbdiskussion 2: 14.11 2024 kl. 15-16.30

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 050 407 0054

Teknik 1

Anmäl Dig senast 15.9.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen och inredningsbranschen

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 16.9.2024

 • Webbdiskussion 1: 30.9 2024 kl. 17:30-18:30
 • Webbdiskussion 2: 7.10 2024 kl. 17:30-18:30

Kontaktperson: Gösta Småros, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 0505166849

Teknik 2

Anmäl Dig senast 10.11.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen och inredningsbranschen

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 11.11.2024

 • Webbdiskussion 1: 25.11 2024 kl. 17:30-18:30
 • Webbdiskussion 2: 2.12 2024 kl. 17:30-18:30

Kontaktperson: Gösta Småros, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 0505166849

Utbildning som passar alla områden

Anmäl Dig senast 26.9.2024.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i yrkesutbildning, oberoende av bransch.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 27.9.2024

 • Webbdiskussion 1: 3.10.2024 kl. 15:30-17
 • Webbdiskussion 2: 10.10: 2024 kl. 15:30-17

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 050 407 0054