Accessibility Tools

Arbetsplatshandledare och bedömare inom yrkesutbildningen

Utbildningen har som mål att introducera arbetsplatshandledaren i planeringen, genomförandet och i bedömning av kunnandet av lärande i arbetslivet.

Utbildning 2023

Kom med på avgiftsfri utbildning för arbetsplatshandledare som handleder och bedömer studerande under utbildnings- eller läroavtal i yrkesutbildningen.

Arbetsplatshandledaren introducerar, handleder och bedömer studerande, men lär sig också själv. Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.

Innehåll i utbildningen:

Planering

 • PUK och examensgrunderna styr planeringen
 • arbetsplatshandledaren introducerar och handleder

Lärande i arbetslivet

 • handledning och planering av yrkesprov
 • respons på hur kunnandet utvecklas
 • planering av yrkesprov

Bedömning av kunnande

 • lyckas med bedömningen
 • bedömning av kunnande
 • beslut om bedömningen

HÖSTEN 2023

Hälsovård och välfärd 
Handel och service
Kultur och fostran:
Utbildning som passar alla områden:
För Naturbruk och Teknikområdet

Se mer information


Utbildningen sker genom handledda självstudier med uppgifter på webben samt inplanerade webdiskussioner i grupp. Totalt max 8h. Utbildningen förutsätter tillgång till dator med webbkamera och mikrofon. Efter utbildningen får deltagaren ett intyg.

Tillsammans skapar vi kompetens för arbetslivet!

 • Ge respons

  Genom att ge respons utvecklar du utbildningens kvalitet.

  Arbetsplatsens och företagens växlande kompetensbehov kan lösas i samarbete med utbildningsanordnaren. Utveckling av kunnande förbättrar branschens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft.

  Därför vill vi lyssna in arbetsplatshandledares och företagsrepresentanters erfarenheter av det dagliga handledningsarbetet och samarbetet med utbildningsanordnaren. Enkäten för den nationella responsen skickas till alla arbetsplatser som haft studerande på utbildnings- eller läroavtal.

 • Arbetslivsrespons

  Enkät skickas till arbetsplatser som haft studerande på läroavtal eller utbildningsavtal. Uppskattad svarstid är ca 5 minuter.

  Frågorna berör kompanjonskap i vardagen: kundorienterad verksamhet, avtalsprocessen, handledning, stöd och kvalitet.

  Resultaten från responsen används i uppföljning och utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen samt utgör grund för en del av anordnarnas finansiering.

  Svarsresultaten sammanställs anonymt på utbildningsförvaltningens statistiktjänst vipunen.fi. Arbetsplatsspecifik respons gynnar utbildningsanordnaren

 • Två enkäter

  ARBETSPLATSHANDLEDARENS ENKÄT:

  Respons samlas av arbetsplatshandledare efter avslutad arbetsllivsperiod. Enkäten skickas till de ansvariga arbetsplatshandledare som anges i utbildnings- eller läroavtalet. Personen kan vid behov vidarebefordra enkäten till den person som i praktiken har deltagit mer i handledningen av den studerande. Utbildningsstyrelsen skickar enkäten.

  ARBETSPLATSENS ENKÄT:

  Enkäten skickas till arbetsgivarens representat två gånger i året. Utbildningsanordnaren skickar enkäten.

CHECKLISTA FÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET

Studerandes, arbetsplatshandledarens och lärarens checklista för lärande i arbetslivet stöder planeringen av lärandet, respons och karriärplanering för att nå de uppställda målen.

INTRODUKTION AV ARBETSPLATSHANDLEDARE

Listan innehåller saker som handledande lärande i arbetslivet, arbetsplatshandledaren och studerande behöver diskutera och komma överens om.

GUIDER OM BEDÖMNING AV KUNNANDE

I yrkesutbildning är kunnande om bedömning ett centralt kompetensområde för läraren. Dessutom behöver arbetsplatshandledare och andra representanter för arbetslivet kunnande om bedömning då dessa förutom att de deltar i handledningen också deltar i bedömningen av studerandes kunnande. 

Handel och service

Den här arbetsplatshandledar-utbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Grundexamen och Specialyrkesexamen inom hår - och skönhetsbranschen.

Välkommen på branschinriktad arbetsplatshandledar- och bedömarutbildning!

Anmäl dig senast 27.08.2023. 

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 28.08.2023

 • 1:a webbidiskussionen sker 4.9.2023 kl. 18:15-19.30
 • 2:e webbidiskussionen sker 11.9.2023 kl. 18:15-19.30

Kontaktperson: Chatrine Antell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044-7503118

Anmäl dig senast 25.10.2023.

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 26.10.2023

 • 1:a webbidiskussionen sker 6.11.2023 kl. 18:15-19.30
 • 2:e webbidiskussionen sker 13.11.2023 kl. 18:15-19.30

Kontaktperson: Chatrine Antell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044-7503118

 

Social-och hälsovårds-branschen

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen, Närvårdare.

Anmäl Dig senast 12.09.2023. 

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 11.09.2023 

 • 1:a webbidiskussionen sker 14.9.2023 kl. 14-16 
 • 2:e webbidiskussionen sker 21.9.2023 kl. 14-16

 Kontaktperson: Git Ruuhinen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044-7503136

Anmäl Dig senast 4.10.2023.

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 5.10.2023 

 • 1:a webbidiskussionen sker 11.10.2023 kl.14-16 
 • 2:e webbidiskussionen sker 25.10.2023 kl.14-16

 Kontaktperson: Tom Nyman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044-7503187

Anmäl Dig senast 2.11.2023

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 3.11.2023 

 • 1:a webbidiskussionen sker 9.11.2023 kl.14-16 
 • 2:e webbidiskussionen sker 16.11.2023 kl.14-16

Kontaktperson: Sofie Berg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044-7503296

Anmäl Dig senast 4.12.2023.

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 5.12.2023 

 • 1:a webbidiskussionen sker 11.12.2023 kl.14-16 
 • 2:e webbidiskussionen sker 18.12.2023 kl.14-16

Kontaktperson: Maria Männikkö, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044-7503144

Kultur och fostran

Den här arbetsplatshandledar-utbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning och Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Välkommen på branschinriktad arbetsplatshandledar- och bedömarutbildning!

Anmäl dig senast 31.08.2023. 

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen.01.09.2023

 • 1:a introduktion till kursen sker 07.09.2023 kl. 15-16
 • 2:a webbidiskussionen sker 14.09.2023 kl. 15-16.30
 • 3:e webbidiskussionen sker 21.09.2023 kl. 15-16.30

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 050-407 0054

Anmäl dig senast 9.11.2023. 

Länk till Teams och anvisning till självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 10.11.2023

 • 1:a introduktion till kursen sker 16.11.2023 kl. 15-16
 • 2:a webbidiskussionen sker 23.11.2023 kl. 15-16.30
 • 3:e webbidiskussionen sker 30.11.2023 kl. 15-16.30

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 050-407 0054

Utbildning som passar alla områden

Den här arbetsplatshandledarutbildningen passar för alla examina.

Välkommen på arbetsplatshandledar- och bedömarutbildning!

Anmäl dig senast 19.9.2023. 

Länk till Teams och anvisningen för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 20.9.2023.

 • 1:a webbidiskussionen sker 27.9.2023 kl. 14:30-16
 • 2:a webbidiskussionen sker 4.10.2023 kl. 14:30-16

Kontaktperson: Christel Holmlund-Norren, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 590 62 78

Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.