Accessibility Tools

Arbetsplatshandledare och bedömare inom yrkesutbildningen

Utbildningen har som mål att introducera arbetsplatshandledaren i planeringen, genomförandet och i bedömning av kunnandet av lärande i arbetslivet.

Utbildning 2024

Kom med på avgiftsfri utbildning för arbetsplatshandledare som handleder och bedömer studerande under utbildnings- eller läroavtal i yrkesutbildningen.

Arbetsplatshandledaren introducerar, handleder och bedömer studerande, men lär sig också själv. Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.

Innehåll i utbildningen:

Planering

 • PUK och examensgrunderna styr planeringen
 • arbetsplatshandledaren introducerar och handleder

Lärande i arbetslivet

 • handledning och planering av yrkesprov
 • respons på hur kunnandet utvecklas
 • planering av yrkesprov

Bedömning av kunnande

 • lyckas med bedömningen
 • bedömning av kunnande
 • beslut om bedömningen

Vintern/Våren 2024


Utbildningen sker genom handledda självstudier med uppgifter på webben samt inplanerade webdiskussioner i grupp. Totalt max 8h. Utbildningen förutsätter tillgång till dator med webbkamera och mikrofon. Efter utbildningen får deltagaren ett intyg.

Tillsammans skapar vi kompetens för arbetslivet!

 • Ge respons

  Genom att ge respons utvecklar du utbildningens kvalitet.

  Arbetsplatsens och företagens växlande kompetensbehov kan lösas i samarbete med utbildningsanordnaren. Utveckling av kunnande förbättrar branschens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft.

  Därför vill vi lyssna in arbetsplatshandledares och företagsrepresentanters erfarenheter av det dagliga handledningsarbetet och samarbetet med utbildningsanordnaren. Enkäten för den nationella responsen skickas till alla arbetsplatser som haft studerande på utbildnings- eller läroavtal.

 • Arbetslivsrespons

  Enkät skickas till arbetsplatser som haft studerande på läroavtal eller utbildningsavtal. Uppskattad svarstid är ca 5 minuter.

  Frågorna berör kompanjonskap i vardagen: kundorienterad verksamhet, avtalsprocessen, handledning, stöd och kvalitet.

  Resultaten från responsen används i uppföljning och utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen samt utgör grund för en del av anordnarnas finansiering.

  Svarsresultaten sammanställs anonymt på utbildningsförvaltningens statistiktjänst vipunen.fi. Arbetsplatsspecifik respons gynnar utbildningsanordnaren

 • Två enkäter

  ARBETSPLATSHANDLEDARENS ENKÄT:

  Respons samlas av arbetsplatshandledare efter avslutad arbetsllivsperiod. Enkäten skickas till de ansvariga arbetsplatshandledare som anges i utbildnings- eller läroavtalet. Personen kan vid behov vidarebefordra enkäten till den person som i praktiken har deltagit mer i handledningen av den studerande. Utbildningsstyrelsen skickar enkäten.

  ARBETSPLATSENS ENKÄT:

  Enkäten skickas till arbetsgivarens representat två gånger i året. Utbildningsanordnaren skickar enkäten.

CHECKLISTA FÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET

Studerandes, arbetsplatshandledarens och lärarens checklista för lärande i arbetslivet stöder planeringen av lärandet, respons och karriärplanering för att nå de uppställda målen.

INTRODUKTION AV ARBETSPLATSHANDLEDARE

Listan innehåller saker som handledande lärande i arbetslivet, arbetsplatshandledaren och studerande behöver diskutera och komma överens om.

GUIDER OM BEDÖMNING AV KUNNANDE

I yrkesutbildning är kunnande om bedömning ett centralt kompetensområde för läraren. Dessutom behöver arbetsplatshandledare och andra representanter för arbetslivet kunnande om bedömning då dessa förutom att de deltar i handledningen också deltar i bedömningen av studerandes kunnande. 

Handel och service

Den här arbetsplatshandledar-utbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Grundexamen och Specialyrkesexamen inom hår - och skönhetsbranschen.

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i grundexamen och/eller specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen.

Välkommen på branschinriktad arbetsplats handledar- och bedömarutbildning! 

Anmäl Dig senast 28.1.2024.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 29.1.2024

 • Webbdiskussion 1: 5.2.2024 kl. 18:15-19:30
 • Webdiskussion 2: 12.2.2024 kl. 18:15-19:30

Kontaktperson: Chatrine Antell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044-7503118

Anmäl Dig senast 14.4.2024.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 15.4.2024

 • Webbdiskussion 1: 22.4.2024 kl. 18:15-19:30
 • Webbdiskussion 2: 29.4.2024 kl. 18:15-19:30

Kontaktperson: Chatrine Antell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 044-7503118

 

Social-och hälsovårds-branschen

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen, Närvårdare.

Anmäl Dig senast 29.1.2024

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 30.1.2024.

Välkommen och introduktion till utbildningen: 6.2 2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 13.2.2024 kl. 14-16
 • Webbdiskussion 2: 20.2.2024 kl. 14-16

Kontaktperson: Git Ruuhinen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 750 31 36

Anmäl Dig senast 27.2.2024. 

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 28.2.2024

Välkommen och introduktion till utbildningen: 6.3 2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 13.3.2024 kl.14-16
 • Webbdiskussion 2: 20.3.2024 kl. 14-16

Kontaktperson: Maria Männikkö, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 750 31 44

Anmäl Dig senast 1.4.2024.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 2.4.2024

 Välkommen och introduktion till utbildningen 9.4 2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 16.4.2024 kl.14-16
 • Webbdiskussion 2: 23.4.2024 kl. 14-16

Kontaktperson: Tom Nyman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 750 31 87

Kultur och fostran

Den här arbetsplatshandledar-utbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning och Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Välkommen på branschinriktad arbetsplatshandledar- och bedömarutbildning!

Anmäl Dig senast 31.1.2024.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 1.2.2024

 Välkommen och introduktion till utbildningen: 8.2 2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 15.2.2024 kl. 15-16.30
 • Webbdiskussion 2: 22.2.2024 kl. 15-16.30

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 407 00 54

Anmäl Dig senast 3.4.2024.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 4.4.2024.

Välkommen och introduktion till utbildningen: 11.4 2024 kl. 15-16

 • Webbdiskussion 1: 18.4.2024 kl. 15-16.30
 • Webbdiskussion 2: 25.4.2024 kl. 15-16.30

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 407 00 54

Teknik

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen och inredningsbranschen.

Anmäl Dig senast 25.2.2024.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 26.2.2024

 • Webbdiskussion 1: 4.3.2024 kl. 17.30-18.30
 • Webbdiskussion 2: 11.3.2024 kl. 17.30-18.30 

Kontaktperson: Gösta Småros, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 516 68 49

Anmäl Dig senast 24.3.2024.

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 25.3.2024

 • Webbdiskussion 1: 8.4.2024 kl. 17.30-18.30
 • Webbdiskussion 2: 15.4.2024 kl. 17.30-18.30

Kontaktperson: Gösta Småros, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 516 68 49

Utbildning som passar alla områden

Den här arbetsplatshandledarutbildningen riktar sig till Dig som handleder och bedömer studerande i yrkesutbildning, oberoende av bransch.

Välkommen på arbetsplatshandledar- och bedömarutbildning!

Anmäl Dig senast 6.3.2024. 

Länk till Teams och anvisning för självstudierna sänds ut av kontaktpersonen 7.3.2024

 • Webbdiskussion 1: 14.3.2024 kl. 15.30-17
 • Webbdiskussion 2: 21.3.2024 kl. 15.30-17

Kontaktperson: Carina Kekäle, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 407 00 54

Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.