Accessibility Tools

Info för nya studerande

Bild på studerande - Antagningsbrev lista

Klicka på rullgardinsrubrikerna för mer information!

Information till nya studerande 2024

Antagnings- och startdatum

Du som sökt via gemensam ansökan 20.2-19.3.2024 får antagningsbeslut 13.6.2024 per e-post. Namnen på de antagna sätts också ut på hemsidan (de som gett tillåtelse till det). Senast 27.6.2024 behöver du bekräfta din studieplats både via studieinfo och direkt till skolan enligt de anvisningar du får.

Du inleder dina studier 5.8.2024 vid Yrkesakademin i Österbotten:

 • Enheten i Vasa, i gymnastiksalen vid Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A
 • Enheten i Närpes, i auditoriet, Ängskullsvägen 1
 • Enheten i Pedersöre, Sursikvägen 41
 • Enheten i Jakobstad, Campus Allegro, Köpmansgatan 10

Startdatum för musikstuderande och studerande inom HUX är 12.8.2024.

 

Om du sökt via kontinuerlig ansökan kommer du överens om din studiestart med utbildningens kontaktperson.

 

Observera att YA är en drog och rökfri läroanstalt!

 

Studierna är avgiftsfria för läropliktiga studerande.
 • För dig som under våren 2023 gått ut grundläggande utbildningen, högstadiet, fortsätter läroplikten, vilket betyder att dina studier är avgiftsfria. Läroplikten tar slut när du fyller 18 år eller då du före det avlägger en examen på andra stadiet.
 • Det avgiftsfria andra stadiet innebär att de material, läromedel som behövs i studierna är avgiftsfria. Du kommer att få en bärbar dator till ditt förfogande under studietiden samt en uppsättning arbetskläder och arbetsskor. Beroende på examen så kan du även få tillgång till en del personliga verktyg. Allt material är fortsättningsvis YA:s egendom och du får använda dem för dina studier under den tid du är vår studerande. Det är på ditt ansvar att sköta materialen på bästa sätt, ifall du hanterar materialen vårdslöst kan du bli ersättningsskyldig.
 • Läroplikten medför att läroanstalten har ett större handlednings- och tillsynsansvar än tidigare, samtidigt som även vårdnadshavaren har ett tillsynsansvar för sitt barn. Det innebär bland annat att vi som utbildare regelbundet följer med hur dina studier förlöper. Tillsammans med dig och din vårdnadshavare gör vi upp en personlig studieplan för dig, fortskrider inte studierna enligt planen kontaktar vi dig och din vårdnadshavare för att utreda orsaken.
 • Eftersom skolan har ett gemensamt ansvar för studierna tillsammans med vårdnadshavarna så kommer vi under hösten att ordna enhetsvisa informationskvällar för vårdnadshavarna. Inom YA använder vi Wilma som en kontaktlänk mellan skolan och hemmet, men vi kommer under höstens lopp även att utveckla andra former för att vårdnadshavarna kan ta del av sina barns studier.  

 

Olika ekonomiska stöd för studerande

Här exempel på stöd som du kan ha rätt till som studerande vid YA:

Bekanta dig med de olika stöden för att se vilket stöd som du har rätt till. Du kan också vända dig till Infopunkten eller Studiebyrån med dina frågor, så hjälper vi dig gärna vidare.

Ordningsregler

Att bo på internatet är en avgiftsfri förmån som kan beviljas dig som studerar på heltid vid YA. Som boende på internatet förväntas du följa ordningsreglerna och delta i undervisningen.

Internatets ordningsregler gäller förutom dig som bor på internatet även dina gäster. Du är skyldig att informera dina gäster om internatets ordningsregler och säkerhetsrutiner.

Planen för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt tillämpas vid brott mot ordningsreglerna. Ifall du är avhållen eller avstängd från studierna förlorar du också rätten till internatplats för motsvarande tid.

Kontaktuppgifter

Vasa

Mer information ger internatshandledarna Johanna Ingo, Simon Liljenfeldt och Jimmy Östervik.

Tfn 050-432 74 84. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Närpes

Mer information ger internatshandledare Birgitta Berglund och Mickael Marins. Tfn 050-402 41 81

Vasa/Närpes

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Byråchef Camilla Källberg, Tfn 050-438 49 50, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

I Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) stadgas om sk SORA-examina för vilka det i utbildning eller yrke ställs krav på säkerhet för minderåriga, patient- och kundsäkerhet eller krav ifråga om trafiksäkerhet.

I SORA-examina har utbildningsanordnaren rätt att begära en utvärdering av den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga, också om den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras under tiden för inhämtandet av kunnande.

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter om kraven på säkerhet i examina så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. Om den studerande oberoende av stödåtgärder inom studerandeservice och -hälsovård och pedagogiska stödåtgärder inte kan fortsätta sina studier, strävar man till att hitta en lämplig utbildning, där den studerande kan avlägga en examen. Utbildningsanordnaren har för en SORA-examen dessutom rätt att dra in studierätten som en allra sista utväg.

Sökande som söker till en SORA-examen ska meddela om ett tidigare beslut om indragning av studierätt i yrkesutbildning, vid yrkeshögskola eller universitet.

Inom YA är det antagningen till studier i logistik, inom skogsbranschen och social- och hälsovårdsbranschen som påverkas av olika sjukdomar.

Följande sjukdomar kan vara ett hinder för studier i logistik och inom skogsbranschen:

 • Diabetes som behandlas med insulin
 • Epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • Syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Sjukdom eller funktionsnedsättning i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och    utomhusarbete. 
 • Sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • Njursjukdomar
 • Psykisk ohälsa
 • Missbruk eller beroende av berusningsmedel

Följande sjukdomar kan vara ett hinder för studier inom social- och hälsovårdsbranschen:

 • en pågående obehandlad psykos eller  en depression som allvarligt  försämrar funktionsförmågan eller en  annan sjukdom som begränsar  psykisk hälsa och funktionsförmåga  som förhindrar deltagande i praktiska  uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd‐och rörelseorganen,  en skada eller annan sjukdom som  begränsar fysisk hälsa och  funktionsförmåga och som förhindrar  deltagande i praktiska uppgifter i  anslutning till utbildningen  en hudsjukdom som begränsar  funktionsförmågan såsom ett kroniskt  eksem som förhindrar deltagande i  praktiska uppgifter i anslutning till  utbildningen
 • sjukdom som smittar via blod som  kan begränsa deltagande i praktiska  uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av  berusningsmedel. 

Mera info om krav på hälsotillstånd enligt examen finns i Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-5-2018 ( (pdf).

 • Under respektive utbildning som YA erbjuder finns anvisning om vilka hälsokrav som gäller. Se högra spalten på vald utbildning! 
Idrott och studier

Som studerande på YA kan du fortsätta att idrotta aktivt eftersom du följer en personlig utvecklingsplan för kunnande.

Tex. vår enhet i Närpes erbjuder ledda träningar enligt följande:

 • Fotbollslinjen

YA erbjuder studerande att delta i fotbollslinjens verksamhet med träningar 2 gånger i veckan. Fotbollslinjen är öppen för studerande på YA och vid Närpes Gymnasium. Träningarna försiggår främst i en fullstor fotbollshall med konstgräs 300 meter från skolan.

 • Hockeylinjen

YA erbjuder studerande att delta i ishockeylinjens verksamhet med träningar 2 gånger i veckan. Träningarna försiggår i ishall som finns 300 meter från skolan.

 • Annan idrott

YA kan efter prövning också ge möjlighet för studerande att utöva någon annan form av idrott om studerandes nivå och ambitioner uppfylls.

Närmare information ges i början av studierna:

Studiehandledare Julina Lillandt, tfn ‭050 441 0283‬

Mat & Bespisning

RÄTT ATT ÄTA GRATIS (lunch)

 • Du som omfattas av utvidgad läroplikt (ej läroavtalsstuderanden)
 • GRUNDEXAMEN och studerar heltid dvs 100%
 • Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och studerar heltid dvs 100%

MÅSTE BETALA

 • GRUNDEXAMEN som studerar deltid dvs mindre än 100%
 • ALLA som går YRKESEXAMEN eller SPECIALYRKESEXAMEN
 • Läroavtalsstuderande (LA)
 • Arbetskraftsutbildning (AKU) Personalutbildning

För att få gratis lunch behöver du identifiera dej med FPA-kort eller körkort (gäller Vasa och Närpes). För att få specialdiet behövs ett läkarintyg som du tar med då studierna inleds.

Lag om yrkesutbildning, 11.8.2017/531 100 § Rätt till avgiftsfria måltider

Info för nya studerande inom

 • BILBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Arbetskläder (ca 155 €)

  • Helhalare 65 €
  • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €

  Litteratur (ca 135 €)

  • Basbok 55 €
  • Övrig studielitteratur 80 €

  Fordonsmeknikerns basverktyg (ca 450 €)

  • Skjutmått
  • Sidavbitare
  • Kombitång
  • Polygriptång
  • Näbbtång
  • Skruvmejselserie, 6 st
  • ½ hylsserie, 53 delar
  • ¼ hylsserie, 42 delar
  • Dornserie, 7 st
  • Sexkant nycklar, långa
  • Torxnycklar, långa
  • Ringnycklar, serie 8-19 mm 11 st
  • Hammare, 500 gr
  • Verktygsback
  • Skyddshandskar, 12 par
  • Skyddsglasögon
  • Led lampa
  • Hörselskydd
  • Hylsserie

  Tillval (ca 250 €)

  • Spärr ringnyckelserie, 7 st
  • Spärr ringnyckelserie, 12 st
  • Pipnycklar, 7 st
  • ½ fälghylsserie, 5 st
 • LOGISTIKBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Skyddskläder och personliga verktyg (ca 330 €)

  • Skyddskläder 250 €
  • Skyddsskor 80 €
 • BYGGNADSBRANSCHEN/VASA

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera info ges då studierna inleds.

  Arbetskläder (ca 270 €)

  • Arbetsbyxor med knäskydd 80 €
  • Arbetsväst 60 €
  • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
  • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

  Litteratur (ca 94 €)

  • Yrkesritning för byggbranschen 44 €
  • Träarbeten inom husbyggnad 90 €
  • Mapp, passare, gradskiva, skallinjal, stiftpennor 20 €

  Byggarens basverktyg (ca 520 €)

  • Verktygsback
  • Handsåg
  • Sticksåg
  • Bågfil
  • Dorn
  • Vinkel
  • Bitsserie
  • Måttband, 5m-8m
  • Stämjärnsserie, 4 st olika bredder
  • Yxa
  • Kofot
  • Skruvmejselserie, PH,PZ, rakspår
  • Skruvtving
  • Mattkniv
  • Murarlina
  • Najkrok
  • Hammare 16 oz
  • Smygvinkel
  • Gipshyvel
  • Spättlina + färg
  • Vattenpass, 60 cm
  • Pryl
  • Kniv
  • Diamantbryn
  • Borrserie, 3-10mm
  • Sänkborr
  • Sidavbitare
  • Ullkniv
  • Autogrip
  • Skruvdragare, ackuborrmaskin
 • BYGGNADSBRANSCHEN/NÄRPES

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera info ges då studierna inleds.

  Skyddskläder och personliga verktyg (ca 890 €)

  • Spikväst 80 €               
  • Byxa 80 €                     
  • Höst-/vårjacka 60 €    
  • Vinterjacka 120 €         
  • Skyddsskor, hjälm 150 €  
  • Verktygsback 400 €

  Ev. laddningsbar borrmaskin (ca 300 €, ej nödvändigt)

 • LANTBRUKSBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Böcker och kopior (ca 100 €)

  Varselkläder (ca 100 €)

  Skyddskläder (ca 200 €)

  • Svetshalare, Modell Djupvik eller motsvarande, minimi klass 11-6-11
  • Skyddsskor med stålhätta

  I studierna ingår vistelse i terrängen, vaccin mot fästingburna sjukdomar rekommenderas.  

 • SKOGSBRANSCHEN

  Vi tillbringar mycket tid utomhus genast från början av studierna, så tag med lämpliga arbetskläder och arbetsskor.

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

   

  Böcker (ca 100 €)

  • Skogsbrukets handbok
  • Fält tabell
  • Tabeller Relaskop
  • Varselkläder (ca 250 €)
  • Skor
  • Jacka+byxor

  Skyddskläder (ca 270 €, betalas av skolan)

  • Hjälm, standard huggarhjälm
  • Byxor, klass 3 (viktiga)
  • Jacka
  • Stövlar, klass 3 (viktiga)
  • Motorsågshandskar
  • Första hjälpen väska

  Huggarbälte (Inkl. Första hjälpen paket) 100 €

  • Naturvårdskort 160 €

  Annat 300 €

  • Myndighetstillstånd 50 €
  • Uppskriving 50 €
  • Körkort med foto 50 €

  I studierna ingår vistelse i terrängen, vaccin mot fästingburna sjukdomar rekommenderas.

  Studerande som väljer Yrkeskompetens bekostar själva C-körkortet.  

 • TRÄDGÅRDSBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Arbetskläder (ordnas ett tillfälle vid studiestart där allting kan köpas/beställas)

  • Arbetsbyxor
  • Arbetsjacka
  • Regnkläder
  • Stövlar
  • Keps
  • Skor, gärna stadiga och högskaftade

  Litteratur (kan beställas gemensamt)

  • Viljelykasvien nimistö. (säljs via puutarhaliitto.fi ca 55 €)
  • Nordens flora. Säljs på alla bokhandlar (Adlibris, 45,20 €). Se till att det är upplaga 2018

  Trädgårdsmästarens basverktyg (kan köpas på skolan)

  • Kniv (typ mora)
  • Sekatör med sidoskär av god kvalitet (ARS, Felco e.dyl, säljs på skolan)
  • Fodral för dessa
  • Anteckningsmaterial
  • Kamera

  Tillval

  • Ympkniv (säljs på skolan)
  • Liten trädgårdssåg av japansk typ. (ARS, Fiskars, Felco mfl.)
  • Vattenflaska
  • Böckerna:
  • - ”Latin för trädgårdsälskare” av Lorraine Harrison. (Lind & co)
  • - ”Växternas släktskap – genealogi för trädgårdsälskare” av Dr Ross Bayton och Simon Maughan. (Lind & co)
  • - ”Suomen puut ja pensaat” av Henry Väre och Heikki Kiuru (Metsäkustannus)
  • - ”Viheralueiden puut ja pensaat” av Ella Räty. (Taimistoviljelijät ry)

  Vi jobbar utomhus i alla väder så se gärna över ditt fästingvaccin och ha gärna med solskydd (solkräm e. dyl.).

  Det finns låsbara skåp som kan användas (nyckel utkvitteras).

  En del av undervisningen förläggs tidvis utanför skolan vilket kan medföra en del kostnader (t.ex. bussresor) som studerande själva står för.

  Mobiltelefoner förvaras i väskan vid teorilektioner.
  YA är en drog- och rökfri läroanstalt!

 • YTBEHANDLINGSBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Arbetskläder (ca 200 €)

  • Arbetsbyxor med knäskydd 70 €
  • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
  • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

  Målarens basverktyg (ca 250 €)

  • Verktygsback, min mått 66x27x27cm (skall rymma ett vattenpass)
  • Rullmåttband, 3m
  • Gummispackel, 3 storlekar
  • Tapetkniv
  • Slipkloss med förlängningsskaftsfäste
  • Bitsserie
  • Hammare
  • Fogspruta
  • Mattkniv, brytblad
  • Skruvmejsel, isolerat skaft, utbytbara bits
  • Engelskspackel
  • Japanspackel, 4 st
  • Färgskrapa
  • Plafondpensel, pensel för utvändig målning
  • Elementpensel, vinkelpensel 35, 50 mm
  • Tapetborste
  • Stålspacklar, 15, 25, 45 cm
  • Tapetrivare
  • Skiftnyckel
  • Fönsterskrapa
  • Förlängningsskaft
  • Tapetspackel
  • Elementrulle + skaft
  • Rullskaft 18 cm + rullar
  • Lackpenslar, 30, 50, 70 mm
  • Morakniv
  • Vattenpass, 60 cm
  • Spardyna
 • ELBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Arbetskläder (ca 120 €)

  • Arbetsväst
  • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 

  Litteratur

  • Learnware licens 50 €/år
  • Elinstallationsteknik 50 €
  • Inomhusinstallation 50 €

  Elektrikerns basverktyg (ca 250 €)

  • Verktygsväska
  • Skruvmejsel, PZ1x80 1000V, skyddsisolerad
  • Skruvmejsel, PZ2x100 1000V, skyddsisolerad
  • Skruvmejsel, PH2x100 1000V, skyddsisolerad
  • Skruvmejsel, 2,5x0,4x75 1000V, skyddsisolerad
  • Skruvmejsel, 3,5x0,6x100 1000V, skyddsisolerad
  • Skruvmejsel, 5,5x1,0x125 1000V, skyddsisolerad
  • Skruvmejsel, torx TX15 TR 80mm, skyddsisolerad
  • Skruvmejsel, torx TX20 TR 100mm, skyddsisolerad
  • Pryl
  • Rullmåttband, 5m
  • Sidavbitare, 170mm, skyddsisolerad
  • Spetstång, NWS 170mm, skyddsisolerad
  • Elektroniksidavbitare, 115mm skyddsisolerad
  • Skaltång, Striper T-5 45-120 1,0-2,6 mm, skyddsisolerad
  • Skalkniv, Jokari 10280, krokkniv 28H
  • Snickarhammare, 16 oz
  • Skyddsglasögon + fodral
  • Universalmätare, digital
  • Hjälm, ljusbågeskyddad, blå+hakband+hörselsk.kåpor
  • Ding-såg, trådmodell
  • Vattenpass, 250mm, magnetisk
  • Spänningsprovare, 6-400V
 • VVS

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Arbetskläder (ca 270 €)

  • Arbetsbyxor med knäskydd 80 €
  • Arbetsväst 60 €
  • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
  • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

  Litteratur

  • Teknikhandboken 55 €

  Rörmokarens basverktyg (ca 300 €)

  • Verktygsback
  • Rörtång, Rigid 1142
  • Rörtång, Bahco 443
  • Skiftnyckel, Bahco 31
  • Skiftnyckel, Bahco 8073
  • CU-rörkap, Rigid 150L
  • CU-rörkap, Rigid 101ML
  • Plastsax, Reed SC1, 32mm
 • HÅR OCH -SKÖNHETSBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. (Icke-läropliktiga bekostar läromedel och tilläggsutrustning själva).      

  • Dator för texthantering. Du som omfattas av den utvidgade läroplikten kommer att få en bärbar dator till ditt förfogande under studietiden.
  • Information om införskaffning av arbetsverktyg sker första studieveckan på basen av valt kompetensområde (frisör, barberare eller kosmetikrådgivare).
  • Examensgrunderna hittas via denna länk

   Vänligen läs igenom dem före skolstarten!

 • MASKIN- OCH PRODUKTIONSTEKNIK/VASA

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Arbetskläder (ca 169 €)

  • Helhalare 86 €
  • Skyddsskor med stålhätta, lågskaftade ca 85 €

  Litteratur

  • Verkstadshandbok 40 €

  Metallarens basverktyg (ca 230 €)

  • Centrumborr
  • Hänglås
  • Talmeter måttband
  • Borrserie, 1-10 mm
  • Ritsnål
  • Dorn
  • Mejselserie
  • Mejsel, PZ1
  • Mejsel, PZ2
  • Fastnyckelserie
  • Gripledtång
  • Sexkantserie
  • Verkstadsvinkel
  • Avgradare
  • Skjutmått
  • Skyddsglasögon
  • Verktygsback   
 • MASKIN- OCH PRODUKTIONSTEKNIK/NÄRPES

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes.

  Mera information ges då studierna inleds.

  Skyddskläder och personliga verktyg (ca 370 €)

  • Skyddskläder ca 180 €
  • Skyddsskor ca 100 €
  • Skyddsglasögon ca 20 €
  • Mätverktyg ca 30 €
  • Svetshjälm ca 40€   
 • RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Kostnad för icke-läropliktiga inom parentes. Tilläggsutrustningen beställs gemensamt vid skolstarten.

  • Kockkläder och servitörskläder (ca 300 €)       
  • 2 par kockbyxor
  • 2 stycken vita servitörsskjortor eller kockrockar + knappar (beroende på inriktning)
  • 2 svarta förkläden
  • 1 vit skjorta
  • 1 par kockskor
  • 1 huvudbonad (endast för kockstuderande)

  Knivset (gärna i bärbar påse) enligt branschens rekommendationer (ca 120 €) (gäller endast kockstuderande)

  • 1 kockkniv (18-22 cm)
  • 1 filékniv (ca 22 cm)
  • 1 brödkniv (ca 24 cm)
  • 1 grönsakskniv (ca 10 cm)
  • 1 pincett
  • 1 brynstål
  • (knivpåse)

  Salmonellaintyg: Studerande skall enligt lag om smittsamma sjukdomar(1227/2016 kap.6, §56) uppvisa salmonellaintyg. Intyget tas med då studierna inleds.                     

 • SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. (Icke-läropliktiga bekostar läromedel och tilläggsutrustning själva).

  Litteratur som du behöver under de första två åren:

  • Anttila, Kyllikki., Kaila-Mattila, Tuulikki., Kan, Suvi., Puska, Eva-Liisa & Vihunen, Riitta. (2016), Vård och välbefinnande. UBS.
  • Jaatinen, Tiina K.M. & Raudasoja, Jari. (2011), Våra vanligaste sjukdomar. Utbildningsstyrelsen.

  Arbetskläder

  • För närvårdare: vårdbyxor och t-skjorta
  • För akutvårdare: röda byxor med reflexränder, röd fleecetröja och skyddsskor.

  En egen bärbar dator är inget krav men underlättar studierna. Du som omfattas av den utvidgade läroplikten kommer att få en bärbar dator till ditt förfogande under studietiden.

  Vid frågor kring vaccinationsskydd se https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccination-av-olika-grupper/vaccination-av-studerande eller kontakta respektive skolhälsovård:

  Närpes, Inger Nybacka  06-224 9681(mån, ons,  fre k.8.15-9.00).  Ringbud kan lämnas mån-fre kl.8.00-12.00        Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Vasa, Susanne Ahlbäck, 06-324 2476 / 044-750 3132           Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Pedersöre, Josefin Portin

 • NATUR OCH MILJÖ

  För dig som omfattas av utvidgad läroplikt är studierna avgiftsfria. Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. (Icke-läropliktiga bekostar läromedel och tilläggsutrustning själva).

  Vi tillbringar mycket tid utomhus genast från början av studierna, så lämpliga arbetskläder och arbetsskor kommer att behövas. Vi ordnar ett gemensamt tillfälle där allt du behöver kan köpas/beställas, allt från litteratur till gummistövlar.

  • Mera information ges då studierna inleds.
  • Vaccination mot fästingburna sjukdomar rekommenderas.
  • En del av undervisningen förläggs tidvis utanför skolan vilket kan medföra en del kostnader (t.ex. bussresor) som studerande själva står för.

  Mobiltelefoner förvaras i väskan vid teorilektioner.

 • INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

  Läropliktig studerande som börjar på grundexamen:

  • Du får användningsrätt till en egen laptop och Office-paket från skolan. Ingen övrig utrustning behöver skaffas själv.

  Ej läropliktig studerande som börjar på grundexamen:

  • Tillgång till egen dator rekommenderas men är inget krav. Tillgång till Office-paketet fås från skolan under studietiden. Direkt i början av studierna får du även ett eget individuellt schema där tidtabellen för hur du avlägger din examen samt de olika sätten på hur du kan jobba med dina valda examensdelar framkommer. 

  Du som börjar på yrkesexamen:

  • Tillgång till egen dator rekommenderas men är inget krav. Tillgång till Office-paketet fås från skolan under studietiden. Direkt i början av studierna får du även ett eget individuellt schema där tidtabellen för hur du avlägger.

Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.