Accessibility Tools

Läroavtal & utbildningsavtal

Två vägar – samma mål!

 • Kombinera läroavtal och utbildningsavtal enligt dina behov och möjligheter.
 • Ett flexibelt och individuellt sätt att förvärva och fördjupa kunnande.
 • I båda modellerna säkerställs att det på arbetsplatsen finns arbetsuppgifter som motsvarar studierna, tillräckligt med produktions-och serviceverksamhet, nödvändiga arbetsredskap samt kunnig personal att genomföra handledningen.

Information för studerande eller arbetstagare

LÄROAVTAL

När läroavtal?

 • På läroavtal erhålls eller stärks kunnande medan du är i arbetsförhållande.

 • Kunnandet inhämtas främst på arbets-platsen och vid behov i andra lärmiljöer.

 • Planeras alltid tillsammans med arbetsgivaren. Du blir arbetstagare.

 • Passar alla åldrar, min. 15 år.

 • Du arbetar i genomsnitt minst 25h/vecka.

 • Du får lön enligt kollektivavtal och kan beviljas studiesociala förmåner

 • Avtalet kan gälla en examensdel, delar av examensdelar eller en hel examen.

 • Avtalets görs mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

UTBILDNINGSAVTAL

När utbildningsavtal?

 • Via utbildningsavtal erhålls eller stärks ditt kunnande på arbetsplatsen

 • Kombineras med studier i olika lärmiljöer.

 • Planeras alltid tillsammans med arbetsgivaren. Du förblir studerande.

 • Passar alla åldrar.

 • Du är inte i arbetsförhållande Kan omfatta 1-5 dagar/vecka enl. överenskommelse.

 • Arbetsgivaren betalar inte lön eller annan ersättning. Du kan få studiestöd.

 • Utbildningsavtal ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa.

 • Avtalet görs mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare, delges dig.

I båda modellerna säkerställs att det på arbetsplatsen finns arbetsuppgifter som motsvarar studierna, tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet, nödvändiga arbetsredskap samt kunnig personal att genomföra handledningen.

Information för arbetsgivare

LÄROAVTAL

När läroavtal?

 • Via läroavtal erhålls eller stärks kunnande för studerade i yrket, vid rekrytering eller för personer i arbetslivet.

 • Planeras alltid med arbetsgivaren. Studerande blir arbetstagare.

 • Passar i alla åldrar, min. 15 år.

 • Studerande är i ett arbetsförhållande och arbetar i snitt minst 25h/vecka.

 • Studerande betalas avtalsenlig lön. Kan vara berättigad till studiesociala förmåner.

 • Utbildningsersättning kan betalas till arbetsgivaren enl. överenskommelse.

 • Arbetsplatshandledare erbjuds introduktion i handledning samt info om studerandes mål och förutsättningar

 • Avtalets görs mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

UTBILDNINGSAVTAL

När utbildningsavtal?

 • Vid utbildningsavtal stärks studerandes kunnande på arbetsplatsen.

 • Kombineras med studier i olika lärmiljöer.

 • Planeras alltid med arbetsgivaren. Studerande förblir studerande.

 • Passar alla åldrar.

 • Studerande är inte i arbetsförhållande. Kan omfatta 1-5 dagar/vecka enl. överenskommelse.

 • Till arbetsgivaren betalas ingen utbildningsersättning

 • Utbildningsavtal ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa.

 • Arbetsplatshandledare ges introduktion i handledning samt info om studerandes mål och förutsättningar

 • Avtalet görs mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.

I båda modellerna säkerställs att det på arbetsplatsen finns arbetsuppgifter som motsvarar studierna, tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet, nödvändiga arbetsredskap samt kunnig personal att genomföra handledningen.

Kontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.