Skip to main content
Två metallarbetare står framför en stor metallbearbetningsmaskin

Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildning är utbildning till vilken de studerande väljs, utifrån det utbildningsbehov som arbets- och näringsmyndigheten konstaterar hos den arbetssökande.

Yrkesakademin i Österbotten erbjuder arbetskraftsutbildning via de allra flesta av våra examensledande yrkesutbildningar. Inom ramen för den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen kan en grundexamen, en yrkes- eller specialyrkesexamen, eller en eller flera examensdelar av avläggas.

Arbetskraftsutbildningen är avsedd främst för arbetslösa personer över 20 år eller för av arbetslöshet hotade personer som är kunder hos arbets- och näringsbyrån. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få bättre yrkeskunskaper och sysselsättningsmöjligheter, kunna behålla sitt arbete samt att främja tillgången på yrkeskunnig arbetskraft.

YA erbjuder via Edunova också utbildningsprövning där arbetssökande kan pröva på en eller flera utbildningar upp till 10 dagar. Trivs man kan man sedan söka till den examensledande utbildningen via TE-byråns webbsida.

Utbildningarna är avgiftsfria för deltagarna. Under arbetskraftsutbildningen har du rätt till samma utkomstskydd för arbetslösa som om du var arbetslös.

Se icke-examensledande arbetskraftsutbildningar på Edunovas hemsida.