Skip to main content

Personalutbildning

Personalutbildning är utbildning som en viss arbetsgivare ordnar för sin personal och som delvis finansieras av arbetsgivaren. Som personalutbildning kan det ordnas examina och examensdelar samt examensutbildning och utbildning som förbereder för en yrkesuppgift.

När arbets- och näringslivet rekryterar personal är YA en viktig resurs och tillgång. YA förverkligar också kompetensutveckling för arbets- och näringslivet. Kompetensutveckling för arbetslivets personal förverkligas dels via olika former av personalutbildning, både för avläggande av examina/examensdelar, för kompetensutveckling som inte leder till examen samt för att förkovra sig i språk och erbjuda personer med invandrarbakgrund en väg till examen.

Edunova Ab ordnar olika former av utbildningar och kurser för olika målgrupper, se www.edunova.fi.