Skip to main content

YA i siffror 2023

Utbud

20 grundexamina, 22 yrkesexamina och 12 specialyrkesexamina. 36 yrken inom 22 olika branscher.

2859

Antal studerande på examensledande utbildning.

60

Antal studerande på utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

532

Avlagda examina (endast helexamina). 

Avlagda dubbelexamina (yrkes- och studentexamen) 13,8%.

20,2 milj

Omsättning.

Resultat -0,6 milj.

4,47

På en skala 1-5. Hur nöjda våra studerande är med sin utbildning

123

Från oss till världen.

Från världen till oss, 71 personer (både studerande och personal)

240

Antal platser på internat i Vasa och Närpes.

4155

Antal studerande (inkl. projekt).
Närpes 672, Vasa 2135, Pedersöre 296, Jakobstad 145, Annan ort 907.

Utvecklingsverksamhet

38

nationella projekt och 5 internationella.

193

anställda totalt. Andelen behöriga lärare och utbildare 82%.

Guld-Silver-Brons

7 - 9 - 4

Antal medaljer i WorldSkills, Euroskills och TaitajaMästare från år 2009.

Deltagare i kurser

1533

EduNova Ab

362 deltagare i Integrationsutbildning.  Deltagare i övrig arbetskraftsutbildning 1542 st.

Omsättning

2,7 milj

Edunova Ab