Skip to main content

Studiernas slutskede

Så använder du dig av AI i studierna

Samarbete med Yrkeshögskolan Novia

Yrkesprov, bedömning och vitsord

Hur lyckas jag med studierna?

Identifiering och erkännande av kunnande

Kursbrickor

YA:s principer för tryggare rum

Allmänna ordningsregler

Kombistudier

Beställning av betygskopia

Om du upplever dig kränkt, mobbad, diskriminerad eller trakasserad

Valbarhet inom studierna

Verifiering av elektroniska betyg och intyg

Internatsregler