Skip to main content
Ahmeds intresse för matlagning gick via ett läroavtal till fast anställning

Ahmeds intresse för matlagning gick via ett läroavtal till fast anställning

Ahmed Al-Nussairi är 36 år och bor i Malax. Han är född och uppvuxen i Irak och har en restaurangbakgrund från sitt tidigare hemland. Han kom till Finland år 2015. Första steget var att lära sig landets språk, och som bosatt i Malax behöver man kunna svenska. Svenskakunskaperna fick han via Arbiskurser och genom några månaders handledande studier på YA. Under den perioden hade han också möjlighet att via pröva- på-dagar testa på arbete i YA:s kök och intresset att lära sig mer om matlagning väcktes.

Från UA-period, sommarjobb och läroavtal till fast anställning

Carola Sjödahl, som varit Ahmeds ansvariga handledare vid YA, berättar att han inledde sina yrkesstudier på grundnivå inom hotell- och cateringbranschen. Han avlade största delen av teoriperioden på skolan innan han hittade en praktikplats för ett utbildningsavtal på Minettes kök-keittiö i Malax. En lyckad UA-period ledde till sommarjobb på samma ställe och när arbetsgivaren såg Ahmeds intresse för matlagning och potential för yrket fick han fortsatt anställning och kunde inleda ett läroavtal.

Ahmed ville få en utbildning och lära sig via praktiska arbetsuppgifter och läroavtalsstudier passade därför perfekt. Arbetsuppgifterna vid Minettes kök-keittiö visade sig passa bättre för yrkesexamen inom matservice än den grundexamen som han inlett sina studier på. Därför bytte han inriktning och kan idag titulera sig kock i storhushåll.

I startskedet av läroavtalet kartläggs de examensdelar som ska ingå i examen. Man får en individuell plan för vilket kunnande som ska inhämtas på arbetsplatsen och vad man behöver lära sig genom teori på YA eller på annat sätt. Läraren Carola Sjödahl ger som exempel att man under handledning på skolan eller arbetsplatsen till exempel kan lära sig att filea en fisk eller koka en vitvinssås. Sedan får man som praktisk distansuppgift att öva på dessa moment hemma för att nöta in tekniken.

Annette Kanerva som fungerat som Ahmeds arbetsplatshandledare tycker att Ahmed utvecklats som matlagare och lärt sig väldigt mycket på kort tid. Genom öppen, ömsesidig kommunikation kommer man långt. Kontakten och stödet från YA:s lärare är också viktig och steget har inte varit långt att ta kontakt om det behövts. Fördelen med en läroavtalsstuderande är att den studerande färdigt är inskolad på arbetsplatsen då hen får sin examen säger Annette. De ligger ur arbetsgivarens synvinkel steget före en annan nyutexaminerad.

Ahmed har trivts väldigt bra med att studera på läroavtal och tackar lärarna och arbetsplatshandledarna på Minettes kök-keittiö för samarbetet. ”I framtiden vill jag utvecklas och lära mig mera hela tiden, trots att jag fått min examen. Jag har fått fast anställning på Minettes kök-keittiö och ska fortsätta att jobba där, för jag trivs jättebra. Våga ta första steget och testa på – sedan går resten av sig självt,” säger Ahmed.

Ahmed Al-Nussairi, 2023

Läs Nästa artikel