Skip to main content
Ellinor studerar till närvårdare via läroavtal

Ellinor studerar till närvårdare via läroavtal

När Ellinor Keskisipilä, 23 år, gick ut grundskolan visste hon som så många andra inte riktigt vad hon ville bli. Hon tog studenten vid Kronoby gymnasium och hade därefter ett par mellanår då hon både reste och jobbade. Av en slump fick hon, via en bekant, tips om lediga jobb på Hötorgscentret i Jakobstad, som är en privat serviceproducent av äldreomsorgstjänster. På grupphemmet Villa Rosalie där Ellinor arbetar, vårdas personer med olika minnessjukdomar och hon tyckte att det verkade vara ett spännande och viktigt arbete. Tillsammans med arbetsgivaren kom de överens om att hon skulle inleda läroavtalsstudier för att bli behörig närvårdare.

Samarbete mellan studerande, skola och arbetsplatsen

Ellinor har studerat enligt läroavtalskonceptet ”snabba vägen” som innebär att man har tre teoridagar per månad vid YA och resten av tiden lär man sig yrket på arbetsplatsen med hjälp och stöd av en eller flera arbetaplatshandledare. Till arbetsplatshandledarens roll hör förutom att handleda också att följa upp så att man får alla bitar som behövs i examen. Ellinor ger arbetsplatsen och arbetsgemenskapen gott betyg. Det är familjärt och lätt att diskutera och ställa frågor. Man blir bra omhändertagen helt enkelt. Klienten är alltid i fokus. Det är också viktigt att ge anhöriga ett bra bemötande.

För att uppfylla alla krav i examensgrunderna har Ellinor emellanåt bytt avdelning på arbetsplatsen. Examensdelen Att främja välbefinnande och funktionsförmåga, där medicindelning och olika administreringssätt av läkemedel så som injektionsteknik ingår, har hon utfört på en annan avdelning. För att få pröva på något helt nytt och vidga vyerna, kommer Ellinor att avlägga den sista examensdelen ”Att arbeta inom hemvård” antingen med ett utbildningsavtal eller med ett annat kort läroavtal hos en annan arbetsgivare. Under tiden är hon då tjänstledig från sin vanliga arbetsplats.

Kommunikationen och samarbetet med skolan har fungerat bra. Mycket av studierna sker förstås på egen hand och på eget ansvar. Krävande, smidigt, självdisciplin och låg tröskel att ta kontakt, är några termer som Ellinor nämner. Lärarna har alltid funnits till hands och ansvariga handledaren Monica Ståhlberg på YA ger hon en extra guldstjärna för sitt engagemang.

Ellinor Keskisipilä, 2023

Läs Nästa artikel