Skip to main content
Fått nya kontakter till arbetslivet

Fått nya kontakter till arbetslivet

Jag började studera maskin- och produktionsteknik på YA 2019 för att jag är intresserad av maskin- och produktionsteknik, speciellt CNC bearbetning och svetsning.

På YA har jag har fått nya kontakter ute i arbetslivet och nya kompisar i skolan. Jag är på UA på ett företag i Vikby tre dagar i veckan och två dagar i veckan i skolan, och det tycker jag är en bra kombination. Efter min grundexamen ska jag studera vidare på Novia.

LENNI NIEMINEN, 17 år

2021

Läs Nästa artikel