Skip to main content
Trädgårdsmästarstudierna har förlöpt bra

Trädgårdsmästarstudierna har förlöpt bra

Jag tycker att trädgårdsmästarstudierna har förlöpt bra, trots en del distansundervisning. Lagom mängd teori och praktiskt arbete på skolan.

Jag hoppas kunna jobba inom trädgårdsnäringen då jag fått min examen. Jag vill få fler att förstå vikten och ansvaret vi har i att ta hand om vår närmiljö och naturen kring oss på ett ekologiskt vettigt sätt.

Jennie Kronman-Sten, 44 år
2021

Läs Nästa artikel