Accessibility Tools

Tre flugor i en smäll

Tre flugor i en smäll

Våren 2019 blev Victoria Grankulla utexaminerad närvårdare från YA:s enhet i Pedersöre.Samtidigtsomhonstuderattillnärvårdareharhonocksåavlagtstudentexamen,detvillsägaen kombiexamen, och lästkurservidNovia. 

- Vid Novia har jag läst kurser för totalt 60 studiepoäng, vilket motsvarar hela första året på yrkeshögskolan, säger Victoria.

Orsaken till att Victoria redan under studietiden vid Yrkesakademin i Österbotten kunnat avlägga kurser vid yrkeshögskolan Novia är att hon gått den så kallade YH-leden vid YA. YH-leden är ett samarbete mellan Novia och YA som möjliggör att studerande redan under studietiden vid YA avlägger kurser vid yrkeshögskolanoch får räkna dem till godo då de söker in till Novia.

- Då jag började på YH-leden var tanken att vi skulle läsa 30 studiepoäng vid Novia, menjagfortsatte och har nu läst60 studiepoäng. Detbetyderatt jag får hoppa på direkt på andra året vid Novia om jag vill i höst.

Attkombineratreolikastudieformer,närvårdarexamen,studentexamen och studier vid tredje stadiet, kräver en del av den studerande.

-Iblandmåstemanprioriteravadsomärviktigast.Jaghar också gjorten  periodavutbildningpå arbetsplatsundersommaren iställetför 

undersjälva läsåret och då kunnat satsa mer på Novia under hösten, säger Victoria.

- Men jag är en som vill ha mycket att göra och jag tyckte det var jättebra att jag fick läsa kurser på Novia och räkna det till godo sen, fortsätter hon.

Att rent praktiskt pussla ihop två olika skolor och olika program kräver en del flexibilitet både från studerande och från personalen.

- En del YA-kurser har jag fått läsa på Novia och tvärtom, då innehållen varit liknande. Senharjag haften delinlämningsuppgifterpå YA deperioderjag varitpå Novia och så vidare. Jag har haft stort stöd och hjälp av mina lärare, som verkligen jobbat för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

Studieprocessenär Victoria nöjd med, men en liten kulturchock upplevde hon ändåhon mitt under studietiden vid YA hoppade påstudiervid Novia.

- Man kände nog sig ganska liten på jorden i början, men då man kom in i systemet gick det nog bra. Efter introduktionskursen rullade allt nog på av sig själv.

- Detbästamed heladen upplevelsenärhursmidigtallthargått, tenterna ochde praktiskaarrangemangen har gåttöverförväntan. Och så har jag haft trevliga studiekompisar.

YA-studerandeinom teknik och naturbruk samtnärvårdareoch merkonomer har möjlighet att avlägga kurser tillsammans medförsta åretsstuderande vid yrkeshögskolan Novia redan under sin studietid vid YA.

2019

Läs Nästa artikelKontaktuppgifter

Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.

ISO 9001, ISO 14001 Certifierad