Skip to main content
Utbildningsavtal eller läroavtal – Daniel berättar om sina erfarenheter

Utbildningsavtal eller läroavtal – Daniel berättar om sina erfarenheter

Daniel Ahlskog från Malax har studerat till husbyggare vid enheten i Vasa och har provat på båda former av lärande på arbetsplatsen – både utbildningsavtal och läroavtal. Han säger att han personligen föredrar läroavtal, eftersom han då får lön, men understryker att utbildningsavtal annars är precis lika bra. 

Daniel Ahlskog inledde sina studier vid YA hösten efter att han gått ut nian. Under den första hösten studerade han på plats vid YA. Han berättar att det då var mest fokus på att lära sig grunderna i husbyggnad. Daniel Ahlskogs lärare Magnus Nyholm berättar att byggstuderande under det första studieåret får arbeta med olika mindre träkonstruktioner, ofta som kundprojekt i form av till exempel förråd, båthus eller stomelement till hallbyggnader. 

Efter att praktiskt och teoretiskt ha bekantat sig med byggbranschen på plats vid YA under hösten, genomförde Daniel Ahlskog på våren under det första studieåret sin första period av lärande på arbetsplatsen. Daniel hade ett några månader långt utbildningsavtal på byggföretaget Sanifast i Malax. Med ett utbildningsavtal lär sig studerande yrket genom praktiska arbetsuppgifter och med en ansvarig handledare både i skolan och på arbetsplatsen. Lärare Magnus Nyholm framhåller att arbetsplatshandledarens roll är viktig. Handledaren är den som i första hand handleder den studerande i sina arbetsuppgifter samt introducerar den studerande till företaget och arbetsplatsen. 

På sommaren fick Daniel Ahlskog anställning på Sanifast och baserat på det kunde YA och arbetsplatsen tillsammans med Daniel ingå ett läroavtal. Det innebar att han sommarjobbade och fick lön, men genom att lära sig genom sina arbetsuppgifter och med stöd och hjälp av sin arbetsplatshandledare så kunde han samtidigt framskrida i studierna. 

Lärorika perioder i arbetslivet 

Lärandet i arbetslivet är lärorikt, tycker Daniel Ahlskog. Han menar att han lärde sig någonting nytt varenda dag, ”Det beror ju på om du gör samma arbetsmoment hela tiden, då lär du ju dig inte hela helheten med att bygga upp ett hus. Det är nog lättare att lära sig om man faktiskt tar initiativet själv”, förklarar han.

Det gäller att också kunna tänka självständigt − att först fundera själv och sen fråga om råd. ”När man först försökt själv komma på en lösning, så kan man ju sedan fråga andra med mer erfarenhet vad de tycker och om de har några idéer. Det är så du lär dig”, menar han. Lärare Magnus Nyholm tillägger att även om många av YA:s byggnadsprojekt är interna eller externa kundarbeten där studerande kommer i kontakt med kunden, så är det en helt annan sak att arbeta i ett byggföretag tillsammans med yrkesfolk på en byggarbetsplats. Med utbildnings- eller läroavtal kan studerande få jobba med stora projekt som till exempel våningshus i betong. Studerande får även se större helheter och se många olika underentreprenörer även från andra närliggande branscher som samarbetar på en byggarbetsplats. Lärandet i arbetslivet kompletterar på ett bra sätt studierna på skolan. 

Utbildningsavtal eller läroavtal? 

Lärande i arbetslivet kan genomföras på två olika sätt, med utbildningsavtal eller läroavtal. Daniel Ahlskog förklarar att läroavtal och utbildningsavtal inte skiljer sig mycket åt, förutom att läroavtal innebär att du också har ett arbetsavtal och får lön. Arbetsmomenten är de samma oberoende av om du som studerande har ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Förstås kan det vara svårare att hitta en arbetsplats som kan erbjuda anställning, vilket behövs för läroavtal. Men Daniel menar att det inte gör någonting, för han tycker inte att studerande ska stirra sig blinda på lönen, utan uppmuntrar till utbildningsavtal även om det innebär att det är en oavlönad period i arbetslivet. ”Ett utbildningsavtal är precis lika bra som ett läroavtal”, slår han fast. 

Att få lön är ändå en stor fördel och efter att ha haft flera utbildningsavtal under sitt andra studieår, så sökte Daniel Ahlskog sommarjobb inom byggbranschen. Han kontaktade chefen på företaget Malax Master Building Solutions, och fick komma till kontoret för vidare diskussion kring möjligheten att anställas och kunna få läroavtal. Efter det anställdes Ahlskog med arbetsavtal och på basis av det kunde YA och arbetsgivaren komma överens om innehållet i läroavtalet. Sommarjobbet resulterade till slut i en elva månader lång anställning och innebar att Daniel helt och hållet lärde sig på arbetsplatsen tills han utexaminerades våren 2021. 

Daniel Ahlskogs framtidsplaner består först och främst av militärtjänstgöring. Efter det planerar han att studera vidare - målet är att studera till byggnadsingenjör vid yrkeshögskolan Novia. 

Läs mer på: https://www.yrkesakademin.fi/laroavtal 

DANIEL AHLSKOG, 2022

Läs Nästa artikel