Skip to main content
Utövare av mediatjänster lät intressant och roligt

Utövare av mediatjänster lät intressant och roligt

Jag började studera på YA hösten 2020. Jag har inte studerat inom någon annan utbildning före jag började studera till utövare av medietjänster. Jag valde att studera till utövare av medietjänster för att det lät intressant och roligt.

Det har varit roligt att studera i YA tack vare mina klasskamrater. Men det mest utmanande i YA är nog yrkesproven. Efter YA har jag planerat att gå i militären.

JOHAN NASKI, 17 ÅR

Läs Nästa artikel