Skip to main content

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Yrkesakademins i Österbottens webbtjänst www.yrkesakademin.fi och har upprättats den 2 mars 2022 och uppdaterats den 11 november 2022. Utlåtandet baseras på iakttagelser från manuella sidtester och webläsarens tillgänglighetstestning.

Webbplatsen:  www.yrkesakademin.fi

Svenska Österbottens Förbund för utbildning och Kultur strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet som omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

OTILLGÄNGLIGT INNEHÅLL OCH DESS KORRIGERING

www.yrkesakademin.fi uppfyller till en stor del gällande tillgänglighetskrav. Webplatsen klarar av i automatiserade tilllgänglighetstest 95-98% i Google Lighthouse.  Webbplatsen är dock inte tillgänglig i alla avseenden och de identifierade bristerna är:

  • Ett fåtal Inlänkade blanketter och andra bilagor (pdf, doc, etc.) är inte helt tillgängliga. 
  • På innehållssidor finns det bilder som har bristande alternativa texter. Några av webbplatsens diagrammen har förverkligats i form av bilder och det fattas alternativa texter för allt sådant innehåll.
  • Ledtexter/etiketter eller instruktioner
  • Det finns vissa brister i användningen av textens rubriknivåer. Inte alla rubrik är programmatiskt markerade som rubriker och i vissa texter har man hoppat över en rubriknivå.

Orsaken till bristande efterlevnad av kraven är den orimliga bördan med en stor innehållsmängd. Underhållsansvariga på www.yrkesakademin.fi arbetar ständigt för att åtgärda tillgänglighetsbrister som upptäcks på webbplatsen. 

MATERIAL SOM ÄR PRODUCERAT AV ANDRA PARTER

Webbplatsen www.yrkesakademin.fi underhåll ansvarar inte för tillgängligheten för material som produceras av andra parter. Sådant innehåll är exempelvis till tjänsten länkade av exempelvis av andra utbildningspartners eller myndigheter. Ansvaret för tillgängligheten av dessa material ligger hos tjänsteleverantörerna.

RESPONS OM TILLGÄNGLIGHET

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Du kan påtala bristerna via e-post adressen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.Dina rättigheter. Webbtjänst Tillganglighetskrav.fi.

Kontakt: Södra Finlands regionförvaltningsverkets enhet för tillgänglighetskontroll. Webbtjänst Tillganglighetskrav.fi.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
telefonnummer växeln 0295 016 000

  • Träffar: 1607