Skip to main content
Fotot föreställer Emilia Sandvik
Enheten I Vasa

Emilia Sandvik

Kurator
Telefon: 044-7277988

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00.

Emilia finns i C-huset i samma korridor som lärarna, i rummet mittemot studiehandledare Benita Wolin.