Skip to main content

Anmälan till Mästare tävlingarna är öppen


juni 18, 2024

Anmälningstiden till Mästare2022 semifinalerna är den 4–29.10.2021. Antal tävlingsgrenar är 45 varav tre är MästarePLUS grenar.

Alla yrkesstuderande som under tävlingsåret fyller högst 21 år kan delta i Mästaretävlingen. Det finns även fem grenar utan åldersgräns: CAD-planering, floristik, rengöringsservice, välfärdsteknologi och anläggning av grönområde. I MästarePLUS finns ingen åldersgräns, och i dessa grenar kan studerande med beslut om att de har behov av särskilt stöd delta.

Lagledaren Maria Nystrand anmäler läroanstaltens alla tävlande på samma blankett till Skills Finland. Anmälan är bindande och förutsätter deltagande i semifinalen.

Semifinalerna arrangeras vid läroanstalter runt om i Finland 31.1–4.2.2022. Mästare2022 finalen arrangeras i Björneborg 16–19.5.2022.

Efter undantagsarrangemanget i samband med Mästare2021 i Uleåborg strävar Skills Finland nu att återgå till det traditionella sättet att arrangera tävlingen. De strävar även efter att arrangera semifinalerna som regionala och synliga evenemang. De följer dock pandemiläget samt myndigheternas anvisningar och är beredda att ändra våra planer vid behov.

Läs mer om tävlingarna på www.taitaja2022.fi/sv

Välkommen med på en Mästare-resa som är både inspirerande och öppnar ögonen mot världen!  • Senast ändrad: 03 november 2021