Skip to main content

Även YA i Vasa återgår till närstudier från måndag 15.2


juni 18, 2024

Enheten i Vasa återgår till närstudier från måndag 15.2.2021.

Men läget med covid-19 i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortsättningsvis oroande och incidenstalet är fortsättningsvis högt, så vi behöver alla följa givna rekommendationer! Kom ihåg god handhygien och använd munskydd samt håll tillräckligt med avstånd i YA:s utrymmen. Allas vår insats i att förebygga spridning av smitta kan vara avgörande för att YA även framöver kan ge studerande möjlighet att delta i närstudier. Vi gör det här tillsammans - för oss alla! 

Läs informationen på Wilma och var i kontakt med din lärare eller AH (ansvariga lärare).  • Senast ändrad: 03 november 2021