Skip to main content

Boris Ståhl premieras med hederstiteln Yrkesutbildningsråd


juni 18, 2024

Porträtt på Boris Ståhl

På fredag 18.6 blev det klart att Finlands President har förlänat Boris Ståhl, rektor på Yrkesakademin i Österbotten hederstiteln Yrkesutbildningsråd.

”Boris Ståhl har på ett osjälviskt sätt lett och aktivt deltagit i utvecklingen av dagens Yrkesakademin i Österbotten och samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ansåg att han skulle vara väl betjänt av hederstiteln yrkesutbildningsråd, att den på ett värdigt sätt skulle premiera Boris Ståhl för hans värdefulla och helhjärtade arbete för yrkesutbildningen,” säger Ulrica Karp, direktör för SÖFUK, som också skickade in ansökan. ”Jag är så glad över att han förlänades titeln, det är han verkligen värd!” fortsätter hon.

Boris Ståhl har verkat aktivt inom yrkesutbildningen i över 30 år, sedan år 2008 inom ledande positioner. Boris har under årens lopp arbetat i varierande arbetsuppgifter allt från lärare, yrkesutbildningsinspektör, branschansvarig, lärarlagsordförande, utbildningsledare, studierektor, avdelningschef, biträdande rektor, tf rektor och nu som rektor. Han har med andra ord sett alla sidor av yrkesutbildningen i vårt land under årtiondena.

Boris har med undantag av åren som yrkesutbildningsinspektör i Vasa län gjort hela sin karriär hos nuvarande arbetsgivare och dess föregångare.

Under de dryga 30 år som Boris arbetat inom yrkesutbildningen har en enorm förändring skett. Yrkesutbildningen som tidigare var en tvåårig verkstadsskola för ungdomar är idag en utbildningsform där kunnande och inhämtning av kunnande är det centrala både för unga och för vuxna. Ståhl var aktivt med i den så kallade mellanstadiereformen då yrkesutbildningen delades upp i andra respektive tredje stadiet, Boris insatser syns i det som idag är Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia.

Boris särskilda intresse ligger i att utveckla pedagogiken och olika pedagogiska lösningar, tack vare detta har han också under årens lopp deltagit i olika utredningsgrupper kring yrkesutbildningen. Hans hjärta klappar extra mycket för de som av olika anledningar har svårt att klara sin utbildning, han tar alltid hänsyn till de som är sårbara.

”Det känns jättefint att få den här hederstiteln. Jag har arbetat länge inom yrkesutbildningen i många olika uppgifter och sett yrkesutbildningen från olika perspektiv. Under hela tiden har jag haft ett brinnande intresse av att vara med och utveckla yrkesutbildningen. Jag ser hederstiteln som en erkänsla för den insats jag gjort för yrkesutbildningen sedan starten som yrkeslärare hösten 1987,” säger Boris.

Tilläggsinformation ger:

Ulrica Karp, 
Direktör, Svenska Österbottens förbund för utbildning oh kultur

Tel: 050 5025550

Boris Ståhl
Rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Tfn: 050-538 69 22  • Senast ändrad: 03 november 2021