Skip to main content

Distansundervisning både i Vasa och Närpes till 14.2


juni 18, 2024

Distanslärande till 14.2

Enheten i Närpes

Idag fick YA av den lokala pandemigruppen i Närpes en rekommendation att med hänvisning till smittläget att fortsätta med distanslärande i Närpes till 14.2.2021.

YA hörsammar den rekommendationen vilket innebär att vi fortsätter ännu under nästa vecka (v6) med distanslärande vid enheten i Närpes.

Enheten i Vasa

Det osäkra läget i Vasa sjukvårdsdistrikt med ett ökande incidenstal samt möjlig exponering av flera personer vid enheten i Vasa har lett till att YA:s ledning idag tagit beslutet att övergå till distanslärande vid enheten i Vasa fr.o.m. i morgon 5.2 till 14.2.2021. Internatet är under samma tid stängt och boende uppmanas att senast under fredagen lämna internatet och åka hem

Vi hoppas att läget förbättras under veckan som kommer så att vi kan övergå till närstudier från 15.2.2021, men om det meddelas före utgången av vecka 6.

Kontakta din lärare och AH för att få mer information om nästa veckas program eller om du har andra frågor kring dina studier. Vi ber dig följa med ditt hälsotillstånd och ge akt på symtom som kan kopplas till covid-19. Om du känner dig sjuk, gör en symtombedömning via www.omaolo.fi och ta kontakt med skolhälsovården eller den egna hälsovårdscentralen för att få råd om vad du bör göra. Informera samtidigt din AH om läget.

Nu gäller det för alla att följa alla rekommendationer om avstånd, god handhygien och användning av munskydd. Ta hand om er själva och varandra.

 

Vasa 4.2.2021

Boris Ståhl

rektor  • Senast ändrad: 03 november 2021