Skip to main content

Info för dej som sökt i Gemensam ansökan våren 2021


juni 18, 2024

Språkprov 

  • ordnas 8-12.4 och 19-20.4, språkprovet sker digitalt och kallelsen skickas till den e-post som uppgetts i ansökan.

Inträdes- och lämplighetsprov:

  • Närvårdare, Närpes, Vasa och Pedersöre  11-12.5.2021
  • Akutvårdare på grundnivå, Vasa 11-12.5.2021
  • Musiker, Jakobstad 12-13.5.2021
  • Utövare av visuell framställning,  Jakobstad 7.5.2021

Proven sker på distans förutom akutvårdarnas fysiska test som sker på plats om läget tillåter, om inte sker också det på distans. För de som sökt till musiker finns möjlighet att välja om man deltar på plats eller på distans. Musikernas kompletteringsblankett skall vara oss tillhanda 14.4.2021. Kallelserna skickas per e-post eller per post åt alla behöriga sökande. 

Prövningsdiskussioner

Speciallärarna kallar sökande till diskussion tillsammans med en lärare från den utbildning du sökt till. Kallelserna sker per sms eller telefonsamtal och diskussionerna sker i huvudsak på plats.

Du som sökt via gemensam ansökan 23.2-7.4.2021 får antagnings beslut den 17.6 per e-post. Namnen på de antagna sätts också ut på hemsidan (de som gett tillåtelse till det).

Du inleder dina studier 2.8.2021 kl.12.00 vid Yrkesakademin i Österbotten:

  • Enheten i Vasa, i gymnastiksalen vid Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A
  • Enheten i Närpes, i auditoriet, Ängskullsvägen 1
  • Enheten i Pedersöre, Sursikvägen 41
  • Enheten i Jakobstad, Campus Allegro, Köpmansgatan 10

Startdatum för musikstuderande är 9.8.2021.

Om du sökt via Kontinuerlig ansökan kommer du överens om din studiestart med branschens kontaktperson.  • Senast ändrad: 03 november 2021