Skip to main content

Rektorns sommarhälsning


juni 18, 2024

Bästa studerande, vårdnadshavare, medarbetare och samarbetsparter!

Sommaren är här och vi har tagit emot den med mindre avslutningar på alla våra campus. Det var roligt att åter en gång få hålla fysiska examenstillfällen efter en tid med restriktioner. Det senaste året har varit präglat av omväxlande närstudier och distanslärande, vi har på grund av corona-pandemin fått anpassa oss till olika restriktioner som infallit vid olika tidpunkter på våra campus, vilket har inneburit att skolvardagen inte har följt en normal rytm. Tack för att ni alla trots det gjort det bästa av situationen och varit anpassningsbara! Yrkesutbildningen av idag är flexibel och ger många frihetsgrader, vägen till examen görs helt individuell vilket vi har använt oss av i det rådande läget.

Yrkesutbildningen står inför en ny förändring, inkommande höst inleds studierna för de första studerande som har läroplikt tills de fyllt 18 år eller tills de fått en examen, beroende av vilken som infaller först. Med den förlängda läroplikten är avsikten att säkerställa att så få som möjligt hamnar utanför samhället. En examen på andra stadiet har visat sig ge mångfalt bättre möjligheter till ett arbete och till ett aktivt liv.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla studerande, medarbetare, arbetsplatshandledare, samarbetsparter och vårdnadshavare för det gångna året.

Verksamheten startar i höst för nya studerande 2.8, övriga studerande inleder sina studier lite senare enligt den information som respektive ansvarig handledare (AH) gett.

Jag önskar er alla en fin sommar och så ses vi i augusti!

Rektor Boris Ståhl



  • Senast ändrad: 03 november 2021