Skip to main content

Svenskfinland samlas i gemensamt projekt för kontinuerligt lärande


juni 18, 2024

Det kontinuerliga lärandet i Svenskfinland ska stärkas med gemensamma krafter. Projektet Lärsam samlar utbildningsaktörer för att höja det egna kunnandet och för att bättre kunna möta arbetslivets behov.

I april i år inleddes ett projekt med en betydelsefull målsättning: att samla alla utbildningsanordnare i ett nätverk för kontinuerligt lärande i Svenskfinland. Tillsammans ska man utveckla kunnandet kring kontinuerligt lärande och förbättra tjänsterna så att man på ett flexibelt sätt kan möta arbetslivets behov.

Projektet, som kort kallas Lärsam men vars hela namn är Kontinuerligt lärande i samverkan – utveckling av framtidens lärstigar, leds vid Åbo Akademi och projektparter med egna delprojekt är Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia. Redan i initialskedet har dessutom Arcada, Bildningsalliansen, Svenska handelshögskolan och Regionförvaltningsverkets svenska enheten för bildningsväsendet gått med som samarbetsparter i projektet. Också andra samarbetsparter är välkomna med.

Mona Riska vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi är projektledare.

– Vårt mål är att alla utbildningsaktörer i Svenskfinland samlas i nätverket. Det finns ett skriande behov av kompetensutveckling i arbetslivet, samtidigt som den statliga finansieringen skärs ned och deltagarna själva ska bekosta allt mer av sin kompetenshöjning, då är det viktigt att utbudet är relevant, flexibelt och kundanpassat så det möter arbetslivets behov. På sikt handlar det också om att säkra utbudet av tjänster för kontinuerligt lärande på svenska, säger Riska.

När representanter för alla projektparterna samlades för en gemensam kickoff i Tammerfors var förväntningarna höga – det här projektet kommer att ge konkreta resultat.

Arbetslivschefen vid Axxell, Lena Johansson, konstaterar att arbetslivets förändring är en ständigt pågående process och det gäller för utbildningsorganisationerna att hänga med.

– Behovet av kunnig arbetskraft ska mötas av utbildningar som är relevanta till innehåll, fokus och form. Det ska vara utbildningar som arbetslivet känner till att finns och som de kan utnyttja fullt ut just då de behöver dem. Projektet Lärsam sitter bra i Axxells strategiska arbete för en stärkt dialog med arbetslivet och vad är bättre än att de görs i ett nätverk med många utbildningsanordnare, säger Johansson.

Fortbildningsplanerare Anna Stenman leder Novias arbetspaket inom projektet. Målet är förbättrade färdigheter inom pedagogik, processer och ledarskap bland personalen, samt digitala färdigheter kopplade till kontinuerligt lärande.

– Vi jobbar aktivt med att vara en pålitlig och kunnig leverantör av kompetensutveckling och kontinuerligt lärande. Detta projekt har en viktig uppgift gällande samverkan, att bygga nätverk mellan olika utbildningsaktörer i Svenskfinland och ger oss möjligheten att stärka kompetensen hos personalen för att bättre kunna svara mot de behov som efterfrågas från näringslivet nu och i framtiden, säger Stenman.

 

Gisela Andergård-Heiskanen, ledare för arbetslivstjänster vid Prakticum, ser framemot att inom projektet få ett nätverk där man får möjligheten att lära av varandra och dela med sig av sina styrkor.

– Vi fokuserar på en kundcentrerad och målinriktad utbildning och att tillsammans med arbetslivet skapa ett värde för alla parter. Näringslivet och hela vårt land är beroende av yrkeskunniga människor och vi behöver vara en smidig kugge i detta ekosystem, säger Andergård-Heiskanen.

Också Harriet Bystedt, som är projektplanerare och lärare vid Yrkesakademin i Österbotten, ser nätverkandet som en styrka.

– Vårt mål är att tillsammans med de övriga i nätverket utveckla ett strategiskt arbetssätt där vi planerar ett utbildningsutbud som möjliggör ett kontinuerligt lärande som arbetslivet behöver. Vi önskar hitta gemensamma metoder för att kartlägga och utveckla befintliga lärstigar och identifiera kriterier som är avgörande för att skapa smidiga och lättillgängliga sätt att uppdatera kompetens under karriären, säger Bystedt.

Lärsam finansieras av EU:s strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland och har en totalbudget på drygt 900 000 euro.

FAKTA Projektet Lärsam

  • Projektperiod: 1.4.2024–31.3.2026.
  • Finansiär: EU:s strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Är ett utvecklingsprojekt inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande. Finansieringen har beviljats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, medan Undervisnings- och kulturministeriet innehållsmässigt ansvarar för projektfinansieringens tema.
  • Totalbudget är ca 920 000 euro​.
  • Åbo Akademi genom Centret för livslångt lärande koordinerar och genomför huvudprojektet, delprojektens genomförare är Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia.​
  • Samarbetsparter: Yrkeshögskolan Arcada, Bildningsalliansen, Svenska handelshögskolan, Regionförvaltningsverket/Svenska enheten för bildningsväsendet​. Fler välkomnas!


  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Senast ändrad: 05 juni 2024