Skip to main content

Välkommen tillbaka till närstudier fr.o.m 10.1.2022


juni 18, 2024

Bästa studerande samt vårdnadshavare

Yrkesakademin i Österbotten inleder det nya årets verksamhet den 10:e januari 2022 med närundervisning på alla våra campus. Studerande uppmanas att kolla Wilma för att få mer information om schema över inplanerade studier. Ifall oklarheter angående studierna uppstår, så ombeds studerande att vara i kontakt med egen ansvarig handledare eller studieavsnittets lärare.

Läget med covid-19 i Österbotten är mycket oroande, risken för att bli smittad eller försatt i karantän är stor. Trots att vi gör allt för att kunna bedriva normal verksamhet, kan det bli lägen där vi för någon utbildnings del övergår till olika former av hybridverksamhet eller distanslärande. Från YA:s sida hoppas vi på förståelse för att ändringar i verksamheten kan komma med kort varsel.

Jag vill påminna dig om det allvarliga smittläget i Österbotten. Vi behöver tillsammans säkerställa tillräckligt med avstånd i lärsituationerna och vid vistelse i utrymmena. Håll dig till din branschs utrymmen och undvik onödiga besök till andra branschers utrymmen. Kom ihåg att ombesörja god handhygien och använda munskydd samt avstånd i YA:s utrymmen. Användningen av munskydd är en förutsättning för att kunna delta i studierna. Kan du inte använda munskydd av medicinska skäl så behövs ett läkarintyg för det eller så deltar du som studerande i studierna på annat sätt. Följ de reserverade branschvisa tiderna för lunch. För att säkerställa tillräckligt med avstånd under lunch kommer vid behov tillfälliga utrymmen att tas i bruk för lunchen. Flytta inte på stolarna från ett bord till ett annat i matsalen eller i de andra tillfälliga utrymmena för lunch. Undvik onödig vistelse i matsalen.

Vi ber dig följa med ditt hälsotillstånd och ge akt på symtom som kan kopplas till covid-19. Om du känner dig sjuk stannar du hemma, gör en symtombedömning via www.omaolo.fi och tar kontakt med skolhälsovården eller den egna hälsovårdscentralen för att få råd om fortsatta åtgärder. Informera samtidigt din AH om läget.

För att minska på eventuella möjligheter till spridning av covid-19 påminns studerande på nytt om att använda munskydd, följa anvisningar om god handhygien och att undvika närkontakt samt hålla avstånd.

Vasa 5:e januari 2022

Boris Ståhl  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Senast ändrad: 08 Maj 2022