Skip to main content

Via omsorgsassistent till närvårdare i Kristinestad – ny flerformsutbildning introduceras


juni 18, 2024

Det råder stor brist på arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen i Kristinestad. Mest akut är läget inom äldreomsorgen och inom handikappomsorgen, berättar lokala arbetsgivare.

Yrkesakademin i Österbotten och Sedu startar nu i samarbete en utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen i Kristinestad. Ansökningstiden till den nya utbildningen är 11.10 – 14.11, ansökningsdiskussionerna ordnas den 18.11 i Kristinestad och utbildningen startar 25.11.2021.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier (närstudier och handledda distansstudier), vilket innebär att den kan avläggas vid sidan av arbetet på kvällar och helger. I tillägg till närstudier innehåller utbildningen online undervisning och självständiga studier. Undervisningen sker på svenska och på finska, vilket ger goda förutsättningar för arbete i en tvåspråkig miljö. Utbildningen kan även avläggas via läroavtal. Yrkesutbildning är en flexibel utbildning som kan anpassas efter den studerandes behov och livssituation.

  • Teoriundervisningen kommer att ske online en gång i veckan i två grupper, indelade enligt språk. En lördag i månaden hålls en närstudiedag med båda grupperna i Kristinestad där de båda språkgrupperna tillsammans gör praktiska övningar i vårdklass. På det här sättet får studerande ett ”språkbad”, berättar de båda lektorerna Sinikka Juupaluoma och Britt-Marie Lindqvist.

Tidigare kunnande och erfarenheter beaktas

Studierna inleds med en kartläggning av dina tidigare erfarenheter och ditt kunnande. Tillsammans med varje enskild studerande utarbetar vi en personlig utvecklingsplan för kunnandet där innehållet och utbildningstidens längd planeras. 

Omsorgsassistent – det första steget ut i arbetslivet

Efter att ha avklarat de två första obligatoriska examensdelarna, kan studerande redan arbeta som omsorgsassistent. En omsorgsassistent kan arbeta med assisterande vård- och omsorgsuppgifter vid enheter för serviceboende och inom äldreomsorgen. Omsorgsassistenten handleder och assisterar klienterna i de dagliga sysslorna och sörjer för deras hälsa, välfärd och säkerhet. Dialogen och samarbetet med klienter och kollegor är en viktig del av arbetet.

Via omsorgsassistent till närvårdare via läroavtal eller flerformsstudier

Närvårdarutbildningen i Kristinestad erbjuder kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre. Efter fullföljda studier kan den nyblivna närvårdaren arbeta med olika arbetsuppgifter tex. inom hemvården eller på servicehem.

En omsorgsassistent kan även diskutera möjligheten till läroavtal med de lokala arbetsgivarna för att på så sätt fortsätta utbildningen till närvårdare.

Den som avlagt grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen (närvårdare) utför ett ansvarsfullt och självständigt arbete inom vård och omsorg och kan även tex. dosera och hantera läkemedel.

Både närvårdarexamen och omsorgsassistentutbildningen omfattas av SORA-lagstiftningen.

Mer information ger:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, lehtori Sinikka Juupaluoma, tfn 040 680 7242, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Yrkesakademin i Österbotten, lektor Britt-Marie Lindqvist, tfn 050-407 0057, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.yrkesakademin.fi/omsorgsassistent

www.yrkesakademin.fi/narvardare  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Senast ändrad: 08 Maj 2022