Skip to main content

YA återgår till närstudier 29.3


juni 18, 2024

Yrkesakademin i Österbotten återgår till närstudier från 29.3.2021. Läget med covid-19 i Vasa sjukvårdsdistrikt har övergått från smittspridningsfasen till accelerationsfasen vilket ger möjligheten att återgå till närstudier.

De närmaste veckorna kommer studierna att bestå av närstudier i mindre eller större grupper, en del av studierna kan även ske som lärande över nätet eller distanslärande. M.a.o. vi försöker ordna lärandet på bästa sätt för att kunna bibehålla en låg smittspridning. Studerande bes kontakta sin lärare eller AH (ansvariga handledare) inför omstarten 29.3 för att få information om hur studierna är planerade. Internatet i Vasa och Närpes öppnar igen på söndag 28.03.2021 kl.17.00.

Läget kan tyvärr förvärras om vi inte följer givna rekommendationer; håll avstånd och god handhygien och använd munskydd. Allas insats i att förebygga spridning av smitta kan vara avgörande för att YA även framöver kan ge studerande möjlighet att delta i närstudier. Vi gör det här tillsammans!

Nya anvisningar kommer att ges beroende av hur läget utvecklas. Mer information har studerande fått på Wilma.

Vasa 23.3.2021

Boris Ståhl  • Senast ändrad: 03 november 2021