Skip to main content

YA pausar närundervisningen 8 - 28.3


juni 18, 2024

Regeringen beslutade vid sina förhandlingar den 24 februari om striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin. Vasa sjukvårdsdistrikt hör till de områden som styrs till att omedelbart ta i bruk de striktaste begränsningarna på nivå två, det vill säga begränsningar som gäller i epidemins samhällsspridningsfas.

Yrkesutbildningen inom ramen för Yrkesakademin i Österbotten pausar närundervisningen från och med måndagen den 8 mars 2021, studerande har sportlov 1.3-7.3.2021. Studerande uppmanas att stanna hemma för distansstudier fram till 28.3.2021. Studierna ska så långt som möjligt under rådande situation följa studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet. Studerande som är ute på utbildningsavtal eller på läroavtal går till sina arbetsplatser så som tidigare under förutsättning att det är lämpligt för arbetsplatsen. Ytterdörrarna vid samtliga YA enheter hålls stängda från och med måndag den 1 mars 2021. Internatsboendena i Vasa och i Närpes är stängda 1-28.3.2021. På basen av särskilda orsaker kan studerande beviljas boendeplats trots dessa stadganden. Ärenden till skolan ska i första hand skötas genom de digitala kanalerna som står till buds.

Studerande informeras mer i detalj på Wilma.  • Senast ändrad: 03 november 2021