Skip to main content

YA:s enhet i Vasa fortsätter med distanslärande vecka 1 ut, dvs 7 - 8 januari 2021


juni 18, 2024

Bästa studerande vid Campus Kungsgården

Trots att det rådande smitto-läget i Vasa är märkbart bättre så fortsätter dock YA:s enhet i Vasa med distanslärande vecka 1 ut, dvs 7 - 8 januari 2021. Från måndagen den 11:e januari återgår verksamheten till närstudier.  Lärarna eller din AH kommer att ge dig närmare instruktioner om hur distanslärandet ordnas under de ovanstående två dagarna. Internatet i Vasa öppnar på söndag 10.1.2021 kl.17.00.

Jag uppmärksammar alla att följa med det egna hälsotillståndet och ge akt på symtom som kan kopplas till covid-19. Om du känner dig sjuk, gör en symtombedömning via www.omaolo.fi och ta kontakt med skolhälsovården eller den egna hälsovårdscentralen för att få råd om vad du bör göra.

Vasa 04.01.2021

Boris Ståhl

Rektor  • Senast ändrad: 03 november 2021