Skip to main content

YA startar närvårdarutbildning på engelska fr.o.m augusti 2021


juni 18, 2024

YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN STARTAR NÄRVÅRDARUTBILDNING PÅ ENGELSKA

Yrkesakademin i Österbotten (YA) startar upp en närvårdarutbildning på engelska från och med augusti 2021; Practical Nurse. Inriktningen på utbildningen blir ”Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre” och är ett led i att få mera behörig personal till äldreomsorgen i regionen.

”Det råder stor brist på arbetskraft inom vården, framförallt inom äldreomsorgen. På YA har vi kontinuerlig ansökan till närvårdarutbildningen, vilket innebär att vi antar nya studeranden varje vecka och också utexaminerar närvårdare i princip varje vecka. Men det räcker inte. Vi behöver fler vårdare till regionen,” säger Maria Lund, utbildningschef, hälsovård och välfärd.

Utbildningen riktar sig till personer med annat modersmål än svenska eller finska som har ett intresse för vård och omsorg. Den sökande behöver vara bosatt och ha en permanent adress i Finland redan i ansökningsskedet. För varje studerande uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande, där studerandes tidigare kunnande och erfarenheter beaktas. 

”Utbildningsspråket är engelska, men eftersom man för att arbeta inom vården i Finland behöver kunna förstå och tala de båda inhemska språken kommer vi även att satsa på att stärka andra språkkunskaper, framför allt i det svenska språket,” berättar Maria Lund.  • Senast ändrad: 03 november 2021