Skip to main content
Undervisnings- och kulturministeriets understöd och Erasmus+ ackreditering beviljade

Undervisnings- och kulturministeriets understöd och Erasmus+ ackreditering beviljade


juni 18, 2024
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har beviljats ett understöd på 85,000 eur av Undervisnings- och kulturministeriet för att öka de underrepresenterade gruppernas deltagande i kontinuerligt lärande genom att utveckla vägledningen till studier. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 19,8 miljoner euro i understöd till 79 projekt som bidrar till reformen av kontinuerligt lärande. Projekten ska svara på omvälvningarna i arbetslivet, underlätta återhämtningen från coronakrisen och stödja tillgången på kompetent arbetskraft i regionerna.
  • Yrkesakademin i Österbotten har tilldelats Erasmus+ ackreditering för utlandspraktik och kompetensutveckling genom internationella utbyten för programperioden 2021-2027. Ackrediteringen är ett formellt bevis på att vår internationella verksamheten uppfyller Europeiska Unionens kvalitetskriterier, och den har beviljats på basen av YA:s långsiktiga målsättningar och plan för verksamheten år 2021-2027. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering för internationella mobilitetsprojekt och kompetensutveckling för studerande och personal fram till programperiodens slut 2027. Den årliga finansieringen som beviljas en ackrediterad organisation är minst 25 000 och högst 100 000 euro. Ackrediteringen gör det möjligt att upprätthålla och utveckla kvaliteten på vår internationella verksamhet. Det är också ett steg framåt när vi utvidgar och säkerställer ett tillförlitligt samarbetsnätverk på internationell nivå.

”Erasmus+ ackrediteringen är ett jättefint bevis på att Yrkesakademin i Österbotten har en högkvalitativ internationell verksamhet som är förverkligad enligt Utbildningsstyrelsens kriterier på internationellt samarbete. Ackrediteringen är resultatet av en långsiktig strategisk satsning som bland annat innebär att vi på ett tryggt sätt kan sända studerande och personal utrikes för kortare eller längre utbytesperioder. Internationella mobiliteten för studerande och personal är numera en självklar och uppskattad del av vår verksamhet. En period av praktik eller studier utomlands ger erfarenheter för livet, stärker yrkeskunnandet och främjar arbetskarriären. Självklart tar vi också emot utländska studerande och lärare från våra samarbetspartners. Nu ser vi med iver fram emot att sätta igång det internationella utbytet igen, genast det igen är möjligt att resa tryggt efter pandemin,” säger Söfuks Direktör Ulrica Karp.

”Vi är också glada för att Undervisnings- och kulturministeriet noterat vårt arbete med att främja det kontinuerliga lärandet för underrepresenterade studerandegrupper i utbildningen,” fortsätter hon.  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Senast ändrad: 09 september 2021