Skip to main content

Yrkesakademin i Österbotten startar utbildning till omsorgsassistent för ukrainare


juni 18, 2024

PRESSMEDDELANDE

Vasa 22.11.2022

Yrkesakademin i Österbotten startar i januari en utbildning till omsorgsassistent som riktas enkom till ukrainare som flyttat till Österbotten. Utbildningen startar 16.1 och arrangeras i Jakobstad.

Utbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, vilket möjliggör att utbildningen skräddarsys för en specifik målgrupp så att den innehåller såväl de behövliga vårdkunskaperna som språkkunskaper. Utbildningen arrangeras för ukrainare som är intresserade av jobb inom vårdbranschen, och förläggs till Jakobstad för att det i den regionen finns ukrainare som integreras på svenska. Utbildningen är avgiftsfri.

Utbildningen inleds 16.1 2023 och pågår till våren 2024. 17 personer kan antas. Utbildningen innebär heltidsstudier, där det ingår språkstudier i svenska och de vårdstudier som ingår i omsorgsassistentutbildningen. De personer som deltar har möjlighet att fortsätta sina studier till närvårdarexamen, om de så önskar. Utbildningen arrangeras i nära samarbete med arbetslivet så att de praktiska studierna kan ske på arbetsplatser inom äldrevården i Jakobstadsregionen. Utbildningen förläggs till utrymmen på Folkhälsans enhet på Östanlid i Jakobstad, vilket möjliggör ett smidigt samarbete med de vårdenheten som finns på området. 

 

För mer information:

Ann-Maj Björkell-Holm, affärsutvecklingschef: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044 750 3150

Anne Levonen, rektor på YA: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 168 0863  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Senast ändrad: 22 november 2022