Skip to main content

Yrkesakademin i Österbotten anlägger försöksåker för att befrämja biodiversitet


juni 18, 2024

Yrkesakademin i Österbotten (YA) anlägger en visnings- och försöksåker på ett av sina sina odlingsfält invid Ladugårdsvägen och Farmarevägen. På försöksåkern odlas korn, med en en s.k. mångfaldsremsa av blommor längs med kanterna på fältet. En mångfaldsremsa ökar den biologiska mångfalden i odlingen och jordbruksmarken.

”Vår försöksåker blir en riktig fjärilsåker,” säger Anders Grannas, utbildningschef för naturbruksutbildningarna. ”Med den här försöksodlingen vill vi öka förståelsen för hur man kan bedriva ett miljövänligt och hållbart jordbruk där man också gynnar biologisk mångfald. Dessutom har det blivit ett fint inslag i sommarlandskapet,” fortsätter Grannas.

Den 2,97 ha stora visnings- och försöksåkern ligger synligt invid Farmarevägen och är lättillgänglig för allmänheten. Tanken är att allmänheten ska få bekanta sig med åkern och plocka med sig av blommorna i mångfaldsremsan.

Förutom försöksodlingen med korn och mångfaldsremsa, jobbar studerande på YA:s lantbrukslinje i år med för YA helt nya grödor, kummin, sockerbetor, och odling av gula foderärter. Kummin kommer att säljas via Caraway Finland som exportvara till t.ex. Indien, sockerbetorna blir socker och melass för den inhemska marknaden, och de gula foderärterna används som foder åt YA:s egna grisar. YA kommer på det sättet att kunna förbättra skoljordbrukets klimatpåverkan genom att helt undvika användningen av soja i utfodringen av grisarna.

”Det är intressant att vi och studerande kan få testa på olika typer av odlingar som dels stärker biodiversitet och dels förbättrar vår egen klimatpåverkan. Den mångsidiga odlingen kräver förstås både kunskap och engagemang. Detta har möjliggjorts av YA skoljordbrukets kunniga handledare och arbetsledare, även av våra samarbetspartners och inte minst av våra duktiga studerande,” säger Anders Grannas. ”Vår vision är att skapa ett intressant och framgångsrikt  skoljordbruk +2030 i världsklass, där framtidens passionerade pionjärer för de gröna näringarna utbildas,” fortsätter han.

Faktaruta:

Biodiversitet i odling är viktigt av flera skäl:

  • Ett varierat ekosystem lockar till sig olika arter av nyttiga insekter och djur som kan hjälpa till med skadedjurskontroll.
  • Bidrar till att förbättra markens hälsa. Rotationsgrödor och växelbruk med olika grödor hjälper till att bevara näringsämnen i jorden.
  • En mångfald av växtarter kan minska risken för att sjukdomar och skadedjur sprids snabbt inom odlingen.
  • Biodiversitet i och runt en odling främjar hållbarheten och produktiviteten i jordbruket samtidigt som den minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

 

Om försöksåkern

Försöksåkern finansieras via Gustaf Svanljungs stiftelse och genomförs i samarbete med Lykkan, ett företag som förmedlar arrendemark och klimatkompensation. Lykkan ansvarar för satellituppföljning av växtligheten, markprovtagningar och skanning av åkern. Koldioxid avtryck och klimatpåverkan från fältet mäts. Även inverkan på kolbindning följs upp.  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Senast ändrad: 06 juni 2024