Skip to main content

OM yrkesakademin i Österbotten

Den 1 januari 2009 bildades Yrkesakademin i Österbotten. YA kom till genom en samgång mellan Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och Vocana. YA har fasta verksamhetspunkter i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad. Yrkesakademin i Österbotten har ca 200 anställda och ca 2800 studerande.

Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Yrkesakademin i Österbotten stöder regionen till 100 procent och vi strävar till att vara ett självklart val för studerande som vill ha utbildning på svenska.

Hos oss är studerande i centrum. Kontakten till näringslivet och företagen i regionen är väldigt viktig och vi jobbar hårt för att våra studerande ska ha ett starkt kunnande och en omfattande kompetens när de beger sig ut i arbetslivet efter studier hos oss. YA:s utbildningsutbud är mångsidigt och vi utbildar experter inom tiotals olika branscher.

Rektor för Yrkesakademin i Österbotten är Anne Levonen och biträdande rektor är Linda Öhman.

Bild på Rektor Anne Levonen som står på en gräsmatta

Rektor för YA Anne Levonen

Verksamheten i mera detalj

Bildkollage på personer i olika arbetsmiljöer

YA:s vision 2025

En dator med och penna som ligger på ett bord med en träyta

YA I siffror

Foto av entrén till Pedersöre enheten taget på en sen eftermiddag

Välkommen till våra campus

Två personer står och diskuterar med varandra. Bild tagen utanför fönstret.

Pedagogiskt program

En stor vägskylt med den engelska texten "love to learn" mot gul bakgrund.

Program för digitalt lärande