Skip to main content

Utbildningsort


Att arbeta inom terminalvård (15 kp)


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024

Examensdelen Att arbeta inom terminalvård är en fristående valbar examensdel, som ger ett bredare kunnande i vård i livets slutskede.
Målgrupp: Närvårdarstuderanden eller utexaminerade närvårdare som arbetar inom äldreomsorgen, sjukvård och omsorg, i hemvården eller annan arbetsplats där man vårdar patienter i livets slutskede.

Den studerande har efter avlagt yrkesprov ett kunnande i att: 

 • främja välbefinnande och livskvalitet hos en människa i terminalvård
 • planera, utföra och utvärdera helhetsvården av en människa som ligger för döden
 • interagera med människor i terminalvård och deras närstående
 • använda branschens arbetsmetoder, arbetsredskap och material
 • främja välbefinnandet hos personen i terminalvård
 • stödja och handleda de närstående till personen i terminalvård
 • upprätthålla och främja säkerheten, sin arbetsförmåga och sin arbetshälsa
 • utvärdera och utveckla sitt eget arbete.

Läs mer

Ansökan


Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Kontakter

 • Kontaktperson: Johanna Nyby Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterad utbildning