Skip to main content

Utbildningsort


Att främja barns och ungas mentala färdigheter (15 kp)


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024

Examensdelen Att främja barns och ungas mentala färdigheter är en fristående valbar examensdel, som ger dig med intresse och erfarenhet av arbete med barn och unga en möjlighet att bredda ditt kunnande inom området.
Målgrupp: Närvårdarstuderanden eller utexaminerade närvårdare med intresse för barns och ungas mentala hälsa och färdigheter

Den studerande har efter avlagt yrkesprov ett kunnande i: 

 • Främjande av barns och ungas mentala hälsa genom att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa
 • Interaktion med barn, unga och deras närstående genom samarbete och respektfullt bemötande
 • Handledning i emotionella och sociala färdigheter för att kunna agera som en trygg modell som kan främja barns och ungas mentala hälsa
 • Planera, genomföra och utvärdera verksamhet som stärker barns och ungas mentala färdigheter
 • Använda branschens arbetsmetoder, arbetsredskap och material vid handledning av barn eller unga
 • Handledning till familjer kring användning av tjänster
 • Upprätthålla och främja säkerheten,arbetsförmåga och arbetshälsan
 • Utvärdera och utveckla sitt eget arbete
Examensdelen Att främja barns och ungas mentala färdigheter är en fristående valbar examensdel, som ger dig med intresse och erfarenhet av arbete med barn och unga en möjlighet att bredda ditt kunnande inom området. Målgrupp: Närvårdarstuderanden eller utexaminerade närvårdare med intresse för barns och ungas mentala hälsa och färdigheter

Läs mer

Ansökan


Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Kontakter

 • Kontaktperson: Kia Snellman Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterad utbildning