Skip to main content

Utbildningsort


Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi (15 kp)


OBS! Kontinuerlig ansökan stängd t.o.m 31.12.2024

 • Att planera hur välfärdsteknologi ska användas i klientarbete.
 • Användning av välfärdsteknologiska arbetsmetoder, arbetsredskap och material för att främja och bedöma klientens funktionsförmåga.
 • Att använda interaktionsfärdigheter i klientarbetet.
 • Att handleda klienterna i användningen av tjänster som gäller anskaffning och användning av välfärdsteknologi.
 • Upprätthållande och främjande säkerheten, den egna arbetsförmåga och arbetshälsan.
Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi är en fristående examensdel, som ger dig som arbetar eller studerar inom vården möjlighet att bredda ditt kunnande inom välfärdsteknologi. Du kan studera vid sidan av ditt arbete och enligt egen tidtabell. Examensdelen kan även avläggas via läroavtal.

Efter antagning tar läraren kontakt med dig för uppgörande av din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK). Ditt tidigare kunnande och dina tidigare erfarenheter jämförs med det kunnande som examensgrunderna kräver. Det kunnande du ännu behöver inhämta får du via:

 • Undervisning och handledning virtuellt via MS Teams eller annan aktuell lärmiljö
 • Yrkesakademins enheter
 • Studiebesök
 • Utbildningsavtal eller läroavtal i arbetslivet eller på andra verksamhetspunkter som anknyter till innehållet i examensgrunderna.

Du får handledning och stöd i studierna och inför yrkesprovet.

För att erhålla ett betyg över avlagd examensdel avlägger du ett yrkesprov, där du visar ditt kunnande i praktiska arbetsuppgifter. I yrkesprovet främjar du klientens funktionsförmåga med välfärdsteknologi antingen i arbetsmiljöer inom småbarnspedagogik eller inom social-och hälsovårdsbranschen. Till den del kunnandet inte kan visas via yrkesprov kan kompletterande metoder användas.

Läs mer

Ansökan


Visa urvalskriterier

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: Läsförståelse: A2.2 |  Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntlig färd.: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning:

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Kontakter

 • Britt-Marie Lindqvist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn ‭050-407 0057

Relaterad utbildning