Skip to main content

Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga kan planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn och unga i olika åldrar i multiprofessionellt samarbete och i olika arbetsmiljöer. De kan även utföra vård och fostran av barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. De kan handleda ett enskilt barn eller en enskild ung människa och olika grupper samt stöda interaktionen mellan barn och unga. De kan agera ansvars-fullt, barninriktat och familjecentrerat. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för vård och fostran av barn och unga. De som avlagt kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga kan handleda familjer att utnyttja de tjänster och stödåtgärder som samhället erbjuder. De kan främja barnets och den ungas hälsa, välfärd och säkerhet samt identifiera riskfaktorer och förebygga att sådana risker uppstår.

Examensutbildning

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga ordnas vid enheterna i Vasa och Pedersöre. Utbildningen startar i vecka 10 och vecka 40.

Arbete och karriär

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga kan planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn och unga i olika åldrar i multiprofessionellt samarbete och i olika arbetsmiljöer.Typiska arbetsplatser för dem som avlagt kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga är olika verksamhetsmiljöer inom småbarnsfostran t.ex. daghem, skolor, enheter inom barnskyddet, sjukhus för barn och unga samt familjearbete. Leder till examensbenämning.

Kontakter

  • Anna-Lena Stenbacka (Vasa), Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Birgitta Källberg (Pedersöre) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökan


Tillbaka till